GLOBAL GİZLİLİK POLİTİKASI

1Giriş
Hyatt ile tüm etkileşimlerinizde benzeriz bir müşteri hizmeti deneyimi sunma konusundaki taahhütlerimizi yerine getirmek amacıyla sizin kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız (“Amaç”). Bu anlayışın bir parçası olarak, topladığımız kişisel bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt etmekteyiz.
Müşterilerimizden veya birlikte iş yaptığımız kişilerden biri olarak, kişisel bilgilerinizi bu Global Gizlilik Politikası (bu "Politika") doğrultusunda topladığımızı, kullandığımızı ve ifşa ettiğimizi biliyor ve kabul ediyorsunuz.
2Bu Politikanın Uygulaması
Bu Politika, müşterilerin ve iş yaptığımız veya bizi ziyaret eden diğer bireylerin kişisel bilgileri ile herhangi bir suretteki –sözlü, elektronik veya yazılı kişisel bilgilerin kullanımında uygulanır.
Bu Politika, kişisel bilgilerinizi korumak üzere Hyatt’ın taahhüdünü yürürlüğe koymakta olup, dünya çapındaki çeşitli Hyatt otel ve resort'larını (“Hyatt®”, “Hyatt Regency®”, “Park Hyatt®”, “Grand Hyatt®”, “Andaz®”, “Hyatt Centric®”, “Hyatt Place®”, “Hyatt House”, “Hyatt Ziva” veya “Hyatt Zilara” markaları dâhil) veya “Hyatt Residence Club®” mülklerindeki hizmetleri yöneten, işleten ve bunlara imtiyaz hakkı veren, mülkiyetinde bulunduran veya bunlara hizmet sağlayan münferit ve bağımsız tüm tüzel kişiler tarafından kabul edilerek uygulanmaktadır (“Hyatt Hotels & Resorts®”). Bu tüzel kişilere, Hyatt Hotels Corporation'un direkt veya dolaylı yan şirketleri, dünyadaki münferiden Hyatt Hotels and Resorts ve Hyatt Residence Club mülklerine sahip veya Hyatt markası altında size hizmet veren tüm münferit ve bağımsız tüzel kişilikler dahildir. Bu Politika içinde metne bağlı olarak “Hyatt”, “biz” ve “bizim” terimlerine yönelik referanslar müştereken, bu münferit ve bağımsız tüzel kişiliklere atıfta bulunmaktadır.
Bu Politika ile en geniş kapsamda kendi kişisel bilgi işlem faaliyetlerimizin dünya çapında tanımlanması amaçlanırken, bu işlem faaliyetleri, yerel kanunlara ait sınırlamalara dayalı olarak, bazı yargı yetkisi alanları dahilinde daha sınırlı olabilir. Örneğin, belirli bir ülkenin kanunları topladığımız kişisel bilgilerin tiplerini veya bu kişisel bilgiyi işleme yöntemimizi sınırlandırabilir. Böyle durumlarda, kendi iç politikalarımızı ve/veya uygulamalarımızı yerel kanun gerekliliklerini yansıtacak şekilde düzenlemekteyiz.
Hyatt çalışanı iseniz, lütfen Çalışanlar İçin Global Gizlilik Politikası'nı veya yürürlükteki işveren politikasını inceleyiniz, zira kişisel bilgileriniz sizden müşteri sıfatıyla istenmediği sürece bu politika geçerli olmayacaktır.
3Topladığımız Kişisel Bilgi Tipleri
Bu Politikadaki “kişisel bilgi” terimi, sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlayabilecek bilgiye atıfta bulunmaktadır. İşlediğimiz kişisel bilgi tipleri (yürürlükteki kanuna dayalı olarak yargı yetki alanlarına göre değişebilen) şunları içermektedir:
 • adınız, cinsiyetiniz, kişisel ve iş irtibat detaylarınız, iş unvanınız, doğum yeri ve tarihiniz, fotoğrafınız, milliyetiniz, pasaport ve vize bilgileriniz;
 • müşteri kalış bilgileri, kaldığınız oteller dahil, varış ve çıkış tarihi, kullandığınız eşya ve hizmetler, yapılan özel talepler, hizmet tercihleriniz hakkındaki gözlemler (oda ve tatil tercihleri dahil), çevrilen telefon numaraları, alınan fakslar, mesajlar ve telefon mesajları;
 • kredi kartı bilgileriniz, hesap bilgileriniz ile Hyatt sık gelen müşteri programı ve sık uçuş yapan veya seyahat eden ortak programı kartlarınız;
 • Özel talepleri yerine getirmek üzere gerekli herhangi bir bilgi (örn., özel konaklama veya hizmet satın alınmasını gerektiren sağlık şartları);
 • pazarlama tercihlerinize yönelik olarak araştırmalarda, çekilişlerde, yarışmalarda, promosyon tekliflerinde veya üçüncü tarafların ya da bizim internet sitemize veya uygulamalarımıza sağladığınız bilgi, geri bildirim veya içerik;
 • Hyatt otel veya resortta iken kapalı devre televizyon sistemleri, internet sistemleri (bilgisayarınız, akıllı veya cep telefonunuz veya konumunuz hakkında veri toplayan kablosuz ağ bağlantıları dahil olmak üzere), kartlı anahtar ve diğer güvenlik ve teknoloji sistemlerinin kullanımı yoluyla toplanan bilgi;
 • bir Hyatt uygulamasına veya Hyatt internet sitesine erişim sağladığınızda toplanan veri (aşağıda 7. ve 8. bölümde daha ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır);
 • Kurumsal hesapların çalışanları, tedarikçiler ve iş yaptığımız diğer bireylere (örn. seyahat acenteleri veya toplantı ve etkinlik planlayıcılar vb) ilişkin irtibat bilgileri ve diğer ilgili detaylar ile
 • Sınırlı durumlarda, müşterilerin kredisi ile ilgili bilgiler.
İşlediğimiz kişisel bilgilerin çoğu, sizin veya sizin adınıza hareket eden bir kişinin bize bilerek verdiği bilgidir. Ancak, diğer durumlarda, sizin bize verdiğiniz bilgiye veya sizinle olan etkileşimlerimiz süresince veyahut üçüncü bir taraftan sizin hakkınızda edinilen kişisel bilgilere dayalı olarak elde edebildiğimiz kişisel bilgileri işlemekteyiz. Bu Politika, üçüncü bir tarafın gizlilik politikası tarafından özel olarak kapsanmadığı sürece, sizin hakkınızda üçüncü taraflardan aldığımız bilgiler için de geçerlidir.
Sizin bize verdiğiniz veya bizim topladığımız kişisel bilgilerin, bazı ülkelerin gizlilik kanunları kapsamında Hassas Kişisel Bilgi olarak değerlendirildiği durumlar olabilir. Bu kanunlar , “Hassas Kişisel Bilgiyi” bir bireyin ırksal veya etnik menşei, siyasi görüşleri, dini inançları veya benzer nitelikteki diğer inançları, bir sendikaya veya mesleki birliğe üyeliği, fiziki veya zihinsel sağlığı veya durumu, tıbbi tedavisi, genetik verileri, cinsel yaşamı veya yargısal verileri (bir suçun işlenmesi veya işlendiği iddiasına ilişkin bilgiler dahil) gibi bilgileri tespit ettiğimiz veya bu şekilde görüş sahibi olduğumuz kişisel bilgiler anlamına gelmektedir. Çok ender olan bazı durumlarda, finansal kayıtlar bulunduğunuz bölgenin Hassas Kişisel Bilgi kapsamı içerisine girebilir. Hassas Kişisel Bilgileri yalnızca yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde ve gerektirdiği şekilde sizin yargı yetki alanınız dahilinde işleriz.
Bu Politika'yı kabul ettiğinizde, yerel yasaların gerektirdiği ölçüde, Hyatt'a verdiğiniz ve Hassas Kişisel Bilgi olarak veya finansal bilgi olarak değerlendirilen kişisel bilgilerinizin işlenmesine açıkça ve yazılı olarak izin verirsiniz. Yasaların gerektirdiği bilgilerin dışında, Hyatt'a Hassas Kişisel Bilgilerinizi vermek zorunda değilsiniz ve bilgi vermemeyi tercih etmeniz durumunda, bu sizin Hyatt'tan herhangi bir ürün veya hizmeti satın almanıza engel değildir.
4Kişisel Bilgileri Nasıl Kullanırız?
Yürürlükteki kanunlara tabi olarak, kişisel bilgilerinizin ilgili kısımlarını aşağıdakileri gerçekleştirmek amacıyla toplayabilir, kullanabilir ve ifşa edebiliriz:
 • otel konaklamaları ile diğer eşya ve hizmetleri temin etmek ve ödemesini almak;
 • size üçüncü bir tarafın bilgi ve hizmetleri (Hyatt otel ve resort'larında ek müşteri hizmetleri, yerel eğlence programları ve ulaşım seçenekleri gibi) dahil olmak üzere daha iyi veya daha kişiselleştirilmiş bir hizmet düzeyi sağlamak
 • üçüncü bir taraftan alınan hizmetler (restoran veya ulaşım hizmet sağlayıcıları gibi) dahil olmak üzere bilgi ve hizmet taleplerinize cevap vermek;
 • Hyatt sık gelen müşteri programını yönetmek (ör: World of Hyatt®);
 • Size, sizin seyahatinizin düzenlenmesi sürecine dâhil olan herhangi bir kişiye (örneğin seyahat acentesi, grup seyahat organizatörleri veya işvereniniz) ve tedarikçilere (örneğin kredi kartı şirketleri, havayolu operatörleri ve üçüncü taraf müşteri sadakat programları) karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek;
 • piyasa araştırması, müşteri memnuniyeti ve kalite güvencesi anketlerinin yapılması ile direkt pazarlama ve satış promosyonlarının gerçekleştirilmesi;
 • Müşterilerin, personelin ve diğer ziyaretçilerin emniyet ve güvenliğini sağlamak;
 • Genel kayıt tutma işlemini yönetmek;
 • yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak;
 • yeni ürün ve hizmetleri test etmek ve değerlendirmek; ve
 • Kredi başvurularını (ör: Hyatt Residence Club bağlamında) işleme almak.
Amaç'ın yerine getirilmesi için gerekli oldukları sürece Hyatt kişisel bilgilerinizi kullanır ve muhafaza eder.
5Kişisel Bilgilerinizin İfşası
Zaman zaman, kişisel bilgilerinizi ifşa edebiliriz. Bu tür bir ifşaatı her zaman yürürlükteki kanuna göre yaparız. Bazı yargı yetki alanları dâhilinde, veri gizlilik kanunları bilgilerinizi sizin ülkenizden diğer ülkelere aktarmadan önce onayınızı almamızı zorunlu kılabilir. Bu Politika'yı kabul ettiğinizde, yerel yasaların gerektirdiği ve izin verdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizin Amaç doğrultusunda, bu bölümde belirtildiği ve yukarıda 4. Bölüm'de tanımlandığı ölçüde diğer ülkelere aktarılmasına izin verdiğinizi onaylarsınız.
Bu tür bir ifşaatı yapabileceğimiz durumlar (yukarıdaki Bölüm 4'te tanımlananlara ilaveten) şunları içerir:
  5.1Temsilcilerimiz, Hizmet Sağlayıcılarımız ve Tedarikçilerimiz
  Pek çok uluslar arası otel markası gibi, zaman zaman belirli görevleri ve/veya bilgilerin işlenmesini üçüncü kaynaklardan tedarik etmekteyiz. Ayrıca, piyasa araştırması ve kalite güvencesi maksatlarıyla müşterilerle irtibata geçme konusunda bize yardımcı olmak üzere piyasa araştırma firmalarıyla da çalışabiliriz. Sizin kişisel bilgilerinizin işlenmesi işini üçüncü taraflardan tedarik etmekteyiz veya sizin kişisel bilgilerinizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara vermekteyiz, sizin kişisel bilgilerinizi bu Politika'nın hüküm ve koşulları doğrultusunda korumak üzere, bu tür üçüncü tarafların uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılmaktayız.
  5.2Tüketici Bilgileri
  Hakkınızda kişisel bilgiye sahip olduğumuzda, bu bilgileri sizin hakkınızda bilgiye sahip olan diğer şirketlere ifşa edebiliriz. Bu şirketler, tercihlerinizi ve ilgilerinizi daha iyi anlayıp kendilerinin ve bizim size daha iyi hizmet verebilmemizi sağlamak amacıyla bu bilgileri birleştirebilirler. Kişisel bilgileriniz direkt pazarlama amaçları doğrultusunda kullanılıyorsa, aşağıda 12. Bölüm'ün altında yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle irtibata geçerek itiraz etme hakkına sahipsiniz.
  5.3Kredi Yetkilendirmesi
  Kredi talep ettiğinizde, kişisel bilgileriniz kullanılacak ve size bir kredi kolaylığının verilmesi ve sürdürülmesinin tespiti maksadıyla, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda üçüncü taraflara ifşa edilecektir.
  5.4Müessese Devirleri
  İşimizi geliştirmeye devam ederken, otelleri ve diğer varlıkları satabilir, hâlihazırda bizim portföyümüzün bir parçası olan bir otelin yöneticisi veya imtiyaz sahibi olmayı bırakabiliriz. Bu tür durumlarda, sizin hakkınızda toplanan kişisel bilgileri veya bu tip kişisel bilgilerin kontrolünü de bu tür bir devirde ticari varlık bünyesine dahil edebiliriz. Ayrıca, bizim veya varlıklarımızın tümünün önemli oranda satın alınması gibi ihtimal dâhilinde olmayan bir durumun gerçekleşmesi halinde, sizinle ilgili toplanan kişisel bilgiler veya bu tür bilgilerin kontrolü de devredilen varlıklardan biri olabilir.
  5.5E-Folio Programı
  Hyatt’ın E-Folio Programına katılan bir şirketin çalışanı veya bağımsız yüklenicisiyseniz ve bir Hyatt mülkünde otel faturanızı ödemek üzere işvereniniz (çalışansanız) veya kurumsal müşteri tarafından (bağımsız yükleniciyseniz) size bir kurumsal kredi kartı verilmiş ise, o halde Hyatt'ın E-Folio programından yararlanabilirsiniz.
  E-Folio Programı kapsamında, faturanızın dökümü (konaklama tarihlerinizi, kredi kartı bilgilerinizi ve oda ücretleri ile bunlarla sınırlı kalmaksızın yiyecek, içecek ve eğlence ücretleri de dahil olmak üzere tüm yan ücretleri de içeren, Hyatt tesisinde harcanan meblağları içerir) Hyatt'ın ABD merkezli bilgi sistemi üzerinden elektronik olarak, bu dökümü derleyip aşağıdakilere aktarmak üzer Hyatt adına hareket eden Hyatt'a veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına aktarılacaktır:
  • kredi kartı ağ operatörü, kredi kartı yayımcısı ve/veya altyüklenicilerine ve devamında bunlar tarafından seyahat ile ilgili harcamalarınızın işlenmesini ve izlenmesini kolaylaştırmak üzere işvereninize veya kurumsal müşteriye (ve/veya alt yükleniciye); veya
  • bazı sınırlı durumlarda, doğrudan aynı amaçla işvereninize veya kurumsal müşteriye (ve/veya onların alt yüklenicilerine).
  Fatura dökümünüzü alacak olan tüzel kişiler, kişisel bilgilerin tüm kullanımlarını dünyanın diğer bölgelerine (özellikle Avrupa, Kanada, Avustralya, Güney Afrika ve Güney Amerika'nın çoğu) göre aynı şekilde özellikle detaylı olarak ele alan gizlilik yasalarının bulunmadığı Birleşik Devletler'de bulunabileceklerdir. Kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlamak için, bilgilerinizin Hyatt'ın ABD merkezli bilgi sistemine aktarımı, bağlayıcı kurumsal kurallarımız tarafından (sizin için geçerli olan durumlarda) kontrol edilecektir. Dökümü derlemek üzere Hyatt adına hareket eden üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı, Hyatt'ın bağlayıcı kurumsal kurallarının gereklerini yerine getirmek üzere akdi hükümlere tabi olacaktır.
  Kişisel bilgiler kredi kartı ağ operatörü, kredi kartı yayımcısına, işvereninize veya kurumsal müşteriye (ve/veya alt yüklenicilerine) aktarıldığında artık bu Politikada tanımlanan korumaya tabi olmayacaktır, bunun yerine sizin işvereniniz veya kurumsal müşteri ve ilgili kredi kartı ağ operatörü veya ilgili kredi kartı yayımcısının kendi düzenlemelerine tabi olacaktır.
  5.6Yasal Gereklilikler
  Sizin hakkınızda sahip olduğumuz herhangi bir kişisel bilgiyi, yetkili bir mahkemenin zorunlu kılması veya bir devlet kurumunun bunu yasal olarak talep etmesi durumunda veya kanuna uymak üzere gerekli veya istenilir olarak tespit etmemiz halinde veya kendi hak ve mülkiyetimiz korumak üzere yürürlükteki kanunlar doğrultusunda ifşa etme hakkını saklı tutmaktayız. Ayrıca, toplanan kişisel bilgiyi muhafaza etme ve bu tür kişisel bilgileri muhasebe, vergi kural ve yönetmelikleri ile diğer herhangi özel kayıt saklama kanunlarına uymak üzere, işleme hakkını da saklı tutmaktayız.
6Merkezi Veri İşleme Faaliyetleri
Pek çok uluslar arası müessese de olduğu gibi, pek çok durumda kişisel bilgilerinizin bir ülkeden bir ülkeye aktarılması ile sonuçlanacak kendi veri işleme faaliyetlerimizin belirli kısımlarını yürürlükteki kanunlar doğrultusunda merkezileştirdik. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri dışında, Hyatt otellerinin veya resortlarının birinde bir rezervasyon ve/veya kalış yaptığınızda, bu süreçte toplanan kişisel bilgiler Hyatt'ın bağlayıcı kurumsal kuralları doğrultusunda (size uygun olan durumlarda) Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılacak ve işlenecektir. Bilgilerin işleneceği yerdeki yargı yetki alanı dahilinde kişisel bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik kanunlar bulunabilir veya bulunmayabilir. Ancak, kişisel bilgileriniz Hyatt şirketleri bünyesinde aktarıldığında, kişisel bilgileriniz, bu Politikanın kayıt ve şartları ile yürürlükteki kanunlar doğrultusunda işlenecektir.
7Bizi Çevrimiçi Ziyaret Ettiğinizde Topladığımız Bilgiler
Herhangi bir Hyatt internet sitesine erişim sağlarken aşağıdakileri bilmek isteyebilirsiniz:
  7.1Kim Olduğunuzu Açıklamadan Gezinebilirsiniz
  İnternet sitelerimizi her zaman oturum açmadan veya kim olduğunuzu açıklamadan ziyaret edebilirsiniz.
  7.2Kullanım Bilgisi
  İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bu siteleri nasıl kullandığınız hakkında veri toplarız. Bu tür bilgilerin arasında İnternette gezinirken her defasında otomatik olarak bilgisayarınıza atanan Internet Protokolü adresi, ziyareti gerçekleştirdiğiniz gün ve saat, eriştiğiniz sayfalar ve her bir sayfada geçirdiğiniz süre, İnternet tarayıcınızın tipi, cihazınızın işletim sistemi ve internet sitemizi ziyaret etmeden önce ve ettikten sonra ziyaret ettiğiniz herhangi bir internet sitesinin URL'si yer alır. Kullanıcı profili oluşturmadığınız sürece bu bilgiler birey olarak size bağlanmaz, ancak kullanılan cihazın kayıtlarını tutabiliriz.
  7.3Tanımlama Bilgisi Teknolojisi (Çerezler) ve Diğer Benzer Teknolojiler
  Tanımlama bilgisi teknolojisini kendi internet sitelerimizde, internet sitelerimizin işlevselliğini değerlendirmemize ve iyileştirmemize izin vermesi için kullanırız. Tanımlama bilgilerinin (çerezler) yalnızca kendileri kimliğinizi ortaya çıkarmak için kullanılamaz. Sizin tarayıcınızı internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde sunucularımıza tanımlarlar, ancak sizi değil. Hyatt'ın çerezleri nasıl kullandığı konusunda bilgi edinmek için hyatt.com adresini ziyaret edin.
  Çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, bunları kendi Internet tarayıcınız üzerindeki ayarları ayarlayarak engelleyebilirsiniz. Ancak, engellerseniz, internet sitelerimizin, bir kullanıcı profili oluşturma ile bağlantılı özelliklerin ayarlanması dahil olmak üzere bu özelliklerin hiçbirini kullanamayacaksınız.
  Tanım bilgileri (çerezler ve diğer benzer teknolojiler) ve nasıl çalıştıklarına dair ilave bilgi, allaboutcookies.org sitesinde mevcuttur.
  7.4Sosyal Medya
  İnternet sitelerimiz üçüncü taraf sosyal medya platformlarını internet sitelerimize entegre edecek eklentiler ve diğer özellikler içeriyor olabilir. Bunları manuel olarak devreye sokabileceksiniz. Bunu yapmanız halinde bu platformları yöneten üçüncü taraflar sizi tanıyabilir, söz konusu internet sitesini nasıl kullandığınızı belirleyebilir ve bu bilgileri sosyal medya profilinize bağlayarak saklayabilir. Kişisel verilerinizi nasıl kullanacaklarını öğrenmek için lütfen bu sosyal medya platformlarının veri koruma programı politikalarına danışın. Bu eklentileri ve diğer özellikleri devreye sokmanız halinde, riski kabul etmiş olacaksınız.
  7.5Bir Kullanıcı Profili Oluşturma
  Diğer özelliklerin yanı sıra, çevrimiçi işlemlerinizi kolaylaştırmak ve internet sitelerimizdeki deneyiminizi ilgilerinize uygun hale getirmek için Hyatt internet sayfasında bir kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Bu size daha uygun tavsiyelerde bulunmamızı sağlar. Kullanıcı profilinde verdiğiniz bilgiyi, kendi hizmet sağlayıcılarımız tarafından idame edilen veri tabanlarını sürdürmek üzere uygulanabilir olduğu şekliyle kullanabiliriz. Bir kullanıcı profili oluşturarak, verdiğiniz kişisel bilgileri bu maksatlar doğrultusunda kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz.
  Kullanıcı profilinizi çevrim içi veya concierge@hyatt.com adresine e-postayla değiştirerek kullanıcı profilinizde mevcut sizin tarafınızdan verilen herhangi bir kişisel bilgiyi görüntüleyebilir, güncelleyebilir veya silebilirsiniz. Kullanıcı profilinizi sonradan silmeyi seçmeniz durumunda, kayıt tutma ve kalite güvence maksatları doğrultusunda kullanıcı profilinizde mevcut önceden sizin tarafınızdan verilmiş olan herhangi bir kişisel bilgiyi (yasa gereğince silmek veya kişisel bilgilerinizi işleme ya da kullanmayı durdurmak zorunda kalmadığımız takdirde) kullanma hakkını saklı tutmaktayız. Bir kullanıcı profili oluşturmayı seçmeseniz bile, internet sitelerimizi hizmetleri aramak ve satın almak üzere kullanabilirsiniz.
  7.6Diğer İnternet Sitelerine yönelik Bağlantılar
  Bir Hyatt internet sitesini ziyaret eder ve örneğin bir hediye sertifikası satın almak, havayolu rezervasyonu yaptırmak, araba kiralamak, ödül talep formlarını göndermek veya çevrim içi olarak bir iş için başvurmak üzere karar verirseniz, bu hizmetleri vermek üzere sözleşme yaptığımız üçüncü taraflarca idame edilen internet sitelerine kesintisiz olarak bağlanabileceksiniz. İnternet sitelerimizdeki veya başka bir internet sitesindeki bir bağlantıya tıklarsanız, başka bir internet sitesine bağlı olup olmadığınızı tespit etmek üzere her zaman tarayıcınızdaki konum çubuğuna bakmalısınız. Bu Politika ve bizim sorumluluğumuz, kendi bilgi toplama uygulamalarımız ile sınırlıdır. Üçüncü taraflarca veya kendi hizmet sağlayıcılarımız tarafından sunulan sizin direkt olarak kişisel bilgi ilettiğiniz diğer internet sitelerine ait bilgi toplama uygulamaları veya gizlilik politikalarından sorumlu değiliz ve bunu daima garanti edemeyebiliriz. Ayrıca, bu üçüncü taraflar veya kendi hizmet sağlayıcılarımız tarafından sunulan internet sitelerinin içeriği konusunda, bizim internet sitelerimizden bir bağlantı kullanılarak erişilse bile, güvence veremeyiz. Harici sitelere ait gizlilik ve güvenlik politikalarını, bu sitelere erişirken herhangi bir kişisel bilgi vermeden önce mutlaka okumanızı önermekteyiz.
  7.7Güvenlik
  Kişisel bilgilerinizin güvenliğinin önemli olması nedeniyle, Secured Socket Layer (“SSL”) yazılımını, bize verdiğiniz kişisel bilgiyi şifrelemek amacıyla kullanmaktayız. Tarayıcınız, SSL’e izin veriyorsa (pek çoğu gibi), bize çevrimiçi kişisel bilgi iletiminiz şifrelenecektir. Kişisel bilgilerinizin SSL şifrelemesi kullanılarak gönderilip gönderilmediğini, tarayıcı pencerenizin alt çubuğunda kapalı kilit veya anahtar sembolünü teyit ederek doğrulayabilirsiniz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin SSL şifrelemesi ile şifrelenmesini, o sayfa için listelenen internet adresine ilişkin önekin “http” den “https” ye değiştiğini görerek doğrulayabilirsiniz. Uygun sembolü ve “https” önekini görmediğiniz takdirde, vermeniz istenen kişisel bilginin iletimden önce şifrelendiğini varsaymamalısınız.
  Sizden bizim veya hizmet sağlayıcılarımız yoluyla, çevrim içi olarak topladığımız kişisel bilgiler fiziki ve elektronik erişim kontrolleri, güvenlik duvarı teknolojisi ve diğer makul güvenlik tedbirleri kombinasyonuyla korunan veritabanlarına kaydedilir. Ancak, bu tür güvenlik tedbirleri kişisel bilgilerin kaybını, amaç dışı kullanımını veya değiştirilmesini önleyememektedir ve bu tür olaylarla ilgili herhangi bir zarar veya yükümlülükten yasaların izin verdiği en yüksek düzeyde sorumlu değiliz. Yasaların gerektirdiği durumlarda, haklarınızın gerektiği şekilde korunması amacıyla uygun adımları atabilmeniz için, sizi etkileyebilecek olan kişisel bilgilerinizin kaybını, amaç dışı kullanımını veya değiştirilmesini size bildireceğiz.
  7.8Reşit olmayan Çocuklar
  İnternet sitelerimizde çocuklar tarafından satın alınabilecek ürünler veya hizmetler satmıyoruz ve çocuklardan bilerek kişisel bilgi istemiyor veya toplamıyoruz. 18 yaşın altında iseniz (veya internet sitelerimize ulaştığınız yargı alanı dahilindeki kanunlar karşısında reşit değilseniz), internet sitelerimizi bir ebeveyn veya veli ile birlikte kullanabilirsiniz.
  7.9Hedeflenen Reklamcılık Anlayışı
  Yasaların izin verdiği ölçüde, size ilginç ve kullanışlı bulacağınızı düşündüğümüz reklamları göstermek için diğer şirketlerle birlikte çalışabiliriz. Kendi internet sitemiz veya uygulamamızda gösterilen reklamlar veya diğer şirketlerin internet sitelerinde gösterilen reklamlarımız bu kapsamdadır. Gördüğünüz reklamlar, tarafımızdan veya üçüncü taraflarca toplanan bilgileri ve/veya internet sitemizde veya üçüncü taraf internet sitelerindeki faaliyetlerinizi esas alıyor olabilir.
8Uygulamalar
Uygulamalarımızdan birini indirmeniz veya kullanmak üzere kayıt olmanız durumunda; adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, parolanız ve diğer kayıt bilgileriniz, finansal ve kredi kartı bilgileriniz, kişisel tanıtım ve/veya resim gibi kişisel bilgileri bize iletmelisiniz.
Ayrıca uygulamalarımızı kullandığınızda; mobil cihazınızın teknik bilgileri, cihazınızın kimlik tanıtıcısı, mobil ağ bilgileriniz, kullandığınız mobil tarayıcı türü ve uygulamayı kullanım şeklinize ilişkin bilgiler gibi kesin verileri otomatik olarak toplayabiliriz.
Kullandığınız uygulamalara bağlı olarak ve ancak siz bu verilerin toplanmasını kabul ettikten sonra; iletişim bilgileri, arkadaş listeleri, oturum açma bilgileri (talebiniz doğrultusunda diğer uygulamalarla bağlantı kurmamıza izin vermek için gerekli olduğunda), fotoğraflar, videolar, konum bilgileri veya diğer dijital içerikler gibi cihazınızda kayıtlı olan verileri de toplayabiliriz. Topladığımız veri türleri hakkında daha ayrıntılı bilgi, her uygulamanın kendi gizlilik beyanında mevcuttur.
9Seçim
Bize ne tür kişisel bilgileri (varsa) vermek istediğinizi her zaman seçebilirsiniz. Ancak, belirli detayları vermemeyi seçerseniz, bizimle edineceğiz deneyimlerin bir kısmı etkilenebilir (örneğin, isimsiz bir rezervasyon alamayız).
Bize irtibat detaylarınızı verirseniz (örneğin posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası veya faks numarası), sizin ilgilenebileceğinizi düşünerek sunduğumuz ürünler, hizmetler, promosyonlar ve etkinlikler hakkında sizi bilgilendirmek üzere irtibata geçebiliriz. Ayrıca, sizinle direkt olarak irtibata geçebilecek dikkatlice seçilmiş üçüncü taraflarla kişisel bilgilerinizi de paylaşabiliriz. Bazı yargı yetki alanları dahilinde, veri gizlilik kanunları işlem yapmadan önce ayrı bir onay almamızı zorunlu kılabilir. Aşağıdaki Bölüm 12’de tanımlandığı şekilde bizimle irtibata geçerek veya bildirimlerin içindeki “üyelikten çık” talimatlarını izleyerek, bu tür bildirimleri alıp almayı seçebilirsiniz.
Sık gelen müşteri programı (World of Hyatt® gibi) hesabına sahipseniz, iletişim tercihlerinizi üyeliğe başvurduğunuzda veya kullanıcı profilinizi oluşturduğunuzda isteyeceğiz. Ayrıca, herhangi bir teklifi, pazarlama ve promosyon bilgilerini (örneğin e-posta veya düzenli posta yoluyla) nasıl almak istediğinizi ve anketlere katılma konusunda istekli olup olmadığınızı belirtmenizi de isteyeceğiz. Belirtmiş olduğunuz tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz.
Bazı yargı yetki alanları dahilinde, bu Politikayla kabul ettiklerinize ek olarak, veri gizlilik kanunları bizden özellikle talep etmediğiniz bilgileri size göndermeden önce ayrı bir onay almamızı zorunlu kılabilir. Belirli durumlarda, onayınız (örneğin iletişimlerin, taleplerinizi yerine getirmek amacıyla zorunlu olduğu ve/veya kullanım için bizden bilgi talep ettiğiniz durumlarda) zımni olabilir. Diğer durumlarda, onayınızı açıkça yürürlükteki kanunlara uyarınca almak isteyebiliriz (örneğin yerel yönetmelikler altında toplanan bilginin Hassas Kişisel Bilgi olarak değerlendirildiği durumlarda).
Sizin direkt pazarlama malzemelerinin gönderilmemesine ilişkin tüm taleplerinize riayet edeceğiz. Bu tür bir talep alındığında, irtibat detaylarınız silinme yerine “durdurulacaktır”. Bu uygulama talebinizin kaydedilmesini ve sonradan tarafınızdan bunu geçersiz kılan bir onay gönderilinceye kadar yürürlükte tutulmasını sağlayacaktır.
10Kişisel Bilgilerinizi Güncelleme veya Erişme
Bazı sınırlı istisnalarla, sizin hakkınızda tutulan kişisel bilgilere erişime ve güncellemeye yönelik haklara sahipsiniz. Sizin hakkınızda tutulan kişisel bilgiler hakkında sorgulama yapmak isterseniz, bunu aşağıdaki Bölüm 12’de öngörülen adreslere göndereceğiniz yazılı bir mektup veya e-postayla gerçekleştirebilirsiniz. Tam isminizi, adresinizi, telefon numaranızı ve kimliğinizi kanıtlayan bir belgenin kopyasını (kimlik veya pasaport gibi) eklemeyi unutmayın, bu sayede kimliğinizi ve sizinle ilgili herhangi bir kişisel bilgiye sahip olup olmadığımızı veya bu tespiti yapmak için gerekebilecek ilave bilgi elde etmek üzere, sizinle irtibata geçmek zorunda kalmamız durumunda teyit edebiliriz.
Yürürlükteki kanunlar tahtında izin verilmişse, bu tür talebi işleme koymak için genellikle yaklaşık olarak 20 ABD doları bir ücreti alma hakkını saklı tutmaktayız. Kısa sürede birbirini takip eden birden fazla talepte bulunduğunuz durumlarda, sıradaki talebinize daha önceki yanıtımıza atıfta bulunarak ve yalnızca bariz olarak değişen hususları tanımlayarak cevap verebiliriz.
Sizin hakkınızda tutulan kişisel bilgileri düzeltmemizi, iptal etmemizi ve/veya işleme tabi tutulmasını veya kullanılmasını durdurmamızı talep edebilirsiniz. Kişisel bilginin yanlış olduğunu veya işlemin durdurulmasını kabul ettiğimiz takdirde, kişisel bilgiyi sileriz veya düzeltiriz. Bilginin yanlış olduğunu kabul etmediğimiz takdirde kabul etmediğimizi size belirtir, reddetme nedenimiz size açıklar ve ilgi dosyaya(-lara) sizin kişisel bilgiyi yanlış olarak değerlendirdiğinizi kaydederiz.
11Bu Politikaya yönelik Değişiklikler
İşimizin sürekli olarak değişmesi nedeniyle, bu Politika da değişebilir. Size yardım etmek için, bu Politikanın yürürlüğe girme tarihi bu dokümanın sonunda bulunmaktadır.
12Kişisel Bilgilere / Sorulara veya Şikayetlere Erişim ile ilgili Talepler
Bu Politika hakkında, tanımlanan verilerinizin işlenişi hakkında sorularınız, endişeleriniz veyahut Politikanın yönetilmesi bağlamında şikayetleriniz varsa veyahut sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere erişim veya bilgilerin silinmesi ile ilgili (yukarıda bölüm 10'da belirtilen şekilde) bir talep göndermek isterseniz, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçin:
 • hyatt.com Müşteri Hizmetleri sayfasında bulunan ücretsiz rezervasyon numaralarından birini arayarak;
 • "Consumer Affairs" dikkatine, Hyatt Hotels & Resorts'a 9805 Q Street, Omaha, NE 68127, United States adresine göndereceğiniz bir mektupla; veya
 • Otellerimizden herhangi birinin resepsiyonu ile irtibata geçerek;
Aldığınız cevaptan memnun kalmadığınız takdirde, privacy@hyatt.com adresine bir e-posta göndererek, Baş Gizlilik Yöneticisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Bu Politikanın tek başına sözleşmesel haklar ortaya koymamasının yanı sıra, Hyatt bazı ülkelerde bir takım ulusal gizlilik makamları tarafından onaylanan bir dizi bağlayıcı standart ve politikalar (bazı ülkelerde bağlayıcı kurumsal kurallar olarak bilinir) oluşturmak suretiyle, kişisel bilgiyle ilgili kendi yasal zorunluluklarının bir kısmına uygunluğu da temin etmiştir. Sonuç olarak, şartlarınıza ve konumunuza bağlı olarak, ilgili merci veya mahkeme yoluyla bu standartları veya politikaları kullanarak, kendi gizlilik haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu standartlar ve politikalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen yukarıdaki adresteki Hyatt Hotels & Resorts ile veya yukarıdaki e-posta adresine bir e-posta göndererek, Baş Gizlilik Yöneticisi ile irtibata geçin.
Kişisel bilgilerinize erişim ile ilgili tüm talepler mutlaka mektup veya e-posta yoluyla yazılı olarak gönderilmelidir. Talebinize mektup, e-posta, telefon veya başka uygun bir yöntemle cevap verebiliriz.
Yürürlük Tarihi: 30 Temmuz 2015
Bu Politikanın İngilizce versiyonu ile bu Politikanın başka herhangi bir dildeki versiyonu arasında tutarsızlık olması durumunda, (yürürlükteki yasada izin verildiği ölçüde) İngilizce versiyon geçerli olur.