विश्वव्यापी गोपनीयता नीति

1परिचय
हामी हाम्रो प्रतिबद्धता, एउटा अनुपम अतिथि सेवा अनुभव प्रदान गर्न तपाईंको हायात संगको अन्तरक्रियालाई सन्दर्भमाराखी तपाईको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग ग“उद्देश्य“ यसै अभिभाराको एउटा अंशको रुपमा, हामीले संकलन गर्ने व्यक्तिगत सूचनाहरूको गोपनीयताको सुरक्षा गर्न हामी वचनबद्ध छौं.
तपाई हाम्रो ग्राहक हुनु भएकोमा तपाईले बुज्नुहुन्छ हुन्छ र मान्नु हुन्छ, हामी तपाईंको निजी जानकारी सङ्ग्रह, प्रयोग र खुलासा विश्वव्यापी गोपनीयता नीति अनुसार गर्छौ . यो “निति”
2यो नितिको आवेदन
यो ग्राहक र अन्य व्यक्तिलाई लागु हुन्छ जो हामी सँग व्यापर गर्न वा हामीकोमा आउछन् र त्यो व्यक्तिगत जानकारीको प्रयोग कुनैपनि रुपमा चाहे लिखीत, मौखीकवा, वा विधुतीय |
यो नीतिले तपाइको व्यक्तिगत जानकारी रक्षा गर्न हाम्रो प्रतिबद्धतामा प्रभाव पार्छ र अलग र विशिष्ट कानुनी संस्थाहरू सबैद्वारा यसलाई अपनाउने गर्छ जसले व्यवस्थापन, सञ्चालन, मताधिकार, अनुमतिपत्र आफ्नै र वा विभिन्न हयात होटल र रिसोर्ट्हरु / ती ब्रांडेड “हयात ®”, “हयात रीजेंसी ® , “पार्क हायात ®”, “ग्रान्ड हयात ®”, “अन्दाज ®, “हयात सेंट्रिक ® , “हयात प्लेस ®”, “हयात हाउस ”, “हयात ज़िभा ” वा “हयात ज़िलारा ” वा “हयात रेसिडेन्स क्लब ® ” विश्वभ भएको सम्पाति हयात होटल र रिसोर्ट्ह ® सेवाहरू प्रदान गर्छ . ती वस्तुहरूमा हयात होटल निगम र यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहायकहरु र विश्वव्यापी व्यक्तिगत हयात होटल र सबै अलग र विशिष्ट कानूनी संस्थाहरु, जसको स्वामित्वमा व्यक्तिगत हायात होटेल्स र रेसोर्ट्स र हयात रेसिडेन्स क्लब सम्पति बिस्वब्यपी वा तपाईलाई हायात ब्रान्ड अन्तर्गत सेवाहरू प्रदान गर्छन . यस सन्दर्वमा “हायात ”, “हामी” र “हाम्रो” यो निती अनुसार समुहिक रुपले विन्न र राम्रो नीयम छ जुनसँग तपाईले बूकिङ गर्नु भएको छ .
यो निती हाम्रो सुचना विस्तृत रु र्णन गर्न छ, जुन चाहिं सीमीत छ य कुनै न्यायलयमा प्रतीबद्ध छ . उदाहरणका लागि, कुनै विशेष देशको कानूनअनुसार हामीले संकलन गर्ने व्यक्तिगत सुचनाको किसिम अथवा उक्त व्यक्तिगत सूचनामाथि हामीले कारबाही गर्ने तरिकामा सीमा लगाउन सक्नेछ . यस्तो अवस्थामा, हामी स्थानीय कानूनअनुसार आवश्यकताको पालना गर्नलाई हाम्रो आन्तरिक नीतिमा समायोजन गर्दछौं .
यदि तपाई हायात संग सम्बन्धित हुनु हुन्छ भने कर्मचारीकोलागी क्रिपया ग्लोबल गोपनीयता नीति हेर्नु होला , यो नीति तब सम्म लागु हुन्न जब सम्म तपाई आफ्नो ग्राहक मता एकाग्र गरेर देखाउनुहुन्न .
3हामीले सं व्यक्तिगत जानकारीका प्रकारहरु
यस नितिमा शब्द “ व्यत्तिगत जानकारी ” भन्नाले तपाईलाई व्यक्ति भनेर चिनाउने जानकारी बुझिन्छ . हामीले कारबाही गर्ने व्यक्तिगत सूचनाको किसिम -प्रचलित नियमअनुसार फरक हुन सक्ने_ मा निम्न पर्दछन्
 • तपाइको नाम, लिंग, घर तथा कामको सम्पर्क विवरण, व्यापार नाम, जन्म मिति र ठाउ, राष्ट्यिता, पासपोर्ट र भिजा जानकारी .
 • अतिथि रहन जानकारी, लगायत तपाइ बसेको होटेलहरु, आएको र गएको मिति, खरिद गरिएको सेवा र सामान, विषेश अनुरोध -कोठा र छुट्टी प्राथमिकताहरू_ सहित, डायल गरेको टेलिफन नंबर र फ्याक्स र टेलिफनमा प्राप्त भएका संदेशहरु .
 • तपाईको क्रेडिट कार्ड र खाताको विवरण तथा हायातको बारम्बार अतिथि कार्यक्रमको प्रमाणहरू या बारम्बार उड्ने वा यात्रा कार्यक्रम
 • विशेष अनुरोध पूरा गर्न आवश्यक कुनैपनि जानकारी (जस्तै स्वास्थ्य अवस्थामा आवश्यक पर्ने विशिष्ट आवास वा सेवाहरू);
 • जानकारी, प्रतिक्रिया वा मार्केटिङ प्राथमिकता सामग्रीहरु, ;र्वेक्षण, ,प्रतियोगिताहरु, वा प्रचार प्रस्तावको लागि एको या हाम्रो वेबसाइट वा अनुप्रयोगहरू र तेस्रो पक्षको लागि हो
 • हायात होटेल या रिसोर्टबाट जानकारीहरु प्रक्रीया, बन्द टिबी संकलन प्रणाली, कार्ड कुञ्जी र अन्य सुरक्षा र प्रविधि प्रणाली -आफ्नो कम्प्युटर, स्मार्ट वा मोबाइल उपकरण, वा आफ्नो स्थानबारे डाटा संकलन वायरलेस नेटवर्क सहित इन्टरनेट प्रणाली
 • संकलन गरिएको जानकारी बाट तपाई हायातको अपप या हायातको वेबसाएत चलाउन सक्नुहुन्छ (येसको बिबरण हामी बिस्तारमा वर्गहरु गर्नसाकछम | ७ र ८ तल );
 • सम्पर्क र अन्य प्रासंगिक विवरण विषयमा कर्पोरेट खाताहरूको कर्मचारीहरु र विक्रेता र अन्य व्यक्तिहरू जोसंग हामी व्यापार गर्छौ जस्तै यात्रा एजेन्ट वा बैठक र कार्यक्रम योजनाकार_
 • सीमीत मामलामा, ग्रहाकको ऋणसंग सम्बन्धित जानकारी .
हामीले प्रकियामा ल्याउने प्र य जसो सब जानकारीहरु तपाई स्वयम्ले वा तपाई सटामा काम गर्ने व्यक्तिले हामीलाई दिएको हो . तैपनि, केहि परिस्थितिहरूमा, हामीलाई तपाईले उपलब्ध गराएको अन्य जानकारी अथवा तपाईसितको हाम्रो अन्तर्कृया, अथवा तपाईको ज्ञानमा कुनै तेस्रो पक्षबाट हामीले प्राप्त गरेको तपाईबारेको जानकारीका आधारमा हामीले तपाईका बारेमा अनुमान गर्नसक्ने व्यक्तिगत सूचनाहरू गर्दछौं . यो नीति तपाईको व्यक्तिगत जानकारी को लागि नि लागु हु छ जुन तेस्रो व्यक्ति बाट पाईन्छ, जबसम्म त्यो कुरा तेस्रो व्यक्तिको को व्यक्तिगत नीतिले ध क छ .
कुनै उदाहरणको लागि हामीले जम्मा गरेको व्यक्तिगत जानकारी नीकै नै साम्बेदनशिल जानकारी सम्झेर कुनै पनि देशको गोपनी नियम मनिन्छ . ती नियमहरूले मुख्य व्यक्तिगत जानकारी बाट “संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना ” परिभाषित गर्छ जसबाट हामीले एक व्यक्तिको जातीय वा जातीय मूल, राजनीतिक विचार, धार्मिक विश्वास वा यस्तै प्रकृतिका अन्य विश्वास, ट्रेड युनियन वा व्यावसायिक संघ मा सदस्यता, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य वा अवस्था, चिकित्सा उपचार, आनुवंशिक आँकडा, यौन जीवन वा न्यायिक आँकडा -आपराधिक कार्य हेर्न आयोग वा कथित आयोगको विषयमा जानकारी _ निर्धारण वा अनुमान गर्न सकिन्छ . केही धेरै दुर्लभ उदाहरण मा, तपाई जहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ, वित्तीय रेकर्ड संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनाको अंश हुन सक्छ | “सम्वेदनशील व्यक्तिगत सूचना” लाई तपार्इंको न्याय सम्बन्धी काममा त्यस ठाउँको कानुनले अनुमति दिए मात्रै ल्याउँछौं .
तपाई यो नीतिसंग सहमत हुदा, आफ्नो स्थानीय व्यवस्था अन्तर्गत आवश्यक हदसम्म, लिखित सहमति प्रदान गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत जानकारी को संसाधन को लगी जुनतपाइले हायातलाई प्रदान गर्नुभएको थियो र जुन संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना वा वित्तीय जानकारी मानिन्छ . नियमको आवश्यक हदसम्म, तपाई आफ्नो कुनै पनि संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना हयातलाई प्रदान गर्न बाध्य हुनुहुने छैन, र तपाइले यसो गर्नुभयो भने, यस हयात देखि कुनै पनि उत्पादन वा सेवा खरीद गर्न तपाई लाई रोकिने छैन .
4हामीले व्यतिगत जानकारी कसरी प्रयोग गर्छौं
कानुन लगु गर्न तपाईसंग लिएको व्यक्तिगत जानकारीको प्रयोग वा खुलसा गरिन्छ .
 • बसेको होटेल र अन्य वस्तु तथा सेवाहरु किनेको शुल्क
 • तपाईलाई राम्रो वा अधिक व्यक्तिगत स्तरको सेवा प्रदान गर्नेछौं, तेस्रो पक्षको जानकारी र सेवा सहित -जस्तै हयात होटल र रिसोर्ट्समा अतिरिक्त अतिथि सेवाहरू, स्थानीय आकर्षण र यातायातको विकल्प_
 • जानकारी र सेवाको अनुरोधको प्रतिक्रिया दिनु, तेस्रो पक्षको सेवाहरू सहित -जस्तै रेस्टुरेन्ट वा यातायातका प्रदायकहरू_
 • यस हयात बारम्बार अतिथि कार्यक्रम हेरविचार गर्ने -उदाहरण World of Hyatt®
 • तपाइको संविदात्मक दायित्व पूरा गर्ने, जोपनि तपाइको यात्रा को व्यवस्था बनाउने प्रक्रियामा संलग्न छन् -उदाहरण यात्रा एजेन्ट, समूह यात्रा आयोजकहरु वा आफ्नो नियोक्ता_ र विक्रेताहरु -उदाहरण क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरु, विमान संचालकहरू र तेस्रो पार्टी वफादारी कार्यक्रमहरु_
 • बाजार अनुसंधान का संचालन गर्ने, ग्राहक संतुष्टि र गुणवत्ता आश्वासन सर्वेक्षण, र प्रत्यक्ष बजार र बिक्री प्रचारहरु
 • कर्मचारी, अतिथि र अन्य ग्राहकहरुको सुरक्षाको लागी दिइएको .
 • सामान्य रेकर्ड राख्ने प्रसासन
 • कानुनी र नियमका आवाश्कता
 • परीक्षण र नयाँ उत्पादन र सेवाहरू मूल्यांकन र
 • क्रेडिट प्रकियाको आवेदन -उदाहरणका लागि हायात रेसिडेन्स क्लबको सन्दर्भमा.
हायातले तपाईको जानकारी आफ्नो पुरा नहुनजेल सम्म रा छ .
5तपाईको व्यतिगत जानकारीको खुलासा
बेला बेलामा हामी तपाइहरुको व्यत्तिगत जानकारी दिनेर्छौं . हामी सदा प्रचलीत नियमअनुसार नै उक्त खुलासा गर्दछौं . केही अधिकार क्षेत्रमा, आँकडा गोपनीयता नियमहरूले गर्दा तपाइको सूचना तपाइको मूल देशबाट अन्य देशमा स्थानान्तरण गर्नु भन्दा अगाडी तपाइको सहमति प्राप्त गर्न हामीलाई आवश्यक हुन सक्छ . जब तपाई यस नीतिमा सहमत हुनुहुन्छ, यस खण्डमा उल्लेखित उद्देश्य र हदसम्म माथि धारामा वर्णन अनुसार, तपाइको स्थानीय नियमको व्यवस्था र आवश्यकताको हदमा रही तपाइको व्यक्तिगत जानकारी को स्थानान्तरण त्यस्तो देशमा गर्न सहमति दिने छन् .
हामीले यस्ता खुलासा गर्नुपर्ने परिस्थितिहरूमा -माथिको खण्ड मा वर्णन गरिएदेखि बाहेकनिम्न पर्दछन्
  5.1हाम्रो ऐजेन्ट, सेवा दाता र आपूत्तिर्कता
  विदेशी होटल ब्रान्ड जस्तै हामीले तेस्रो पक्षको लागि केहि कार्य प्रोसेसिंग र जानकारी आउतसोर्स गर्न सक्छौं . बजार अनुसन्धान तथा गुणस्तर आश्वासनका लागि अतिथिहरूसित सम्पर्क गर्न हामीलाई सहयोगका लागि हामी बजार अनुसन्धान संस्थाहरूलाई संलग्न पनि गराउन सक्छौं . हामी तेस्रो पक्षसँग तपाइको व्यक्तिगत जानकारीको संसा धन आउटसोर्स गर्दा वा तपाइको व्यक्तिगत जानकारी तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायकलाई प्रदान गर्दा, हामी यो नीतिको सर्तहरू र अवस्था अनुसार ती तेस्रो पक्षहरूलाई उपयुक्त सुरक्षा उपाय अपनाई तपाई को व्यक्तिगत जानकारीको रक्षा गर्न बाध्य पार्छौ .
  5.2उपभोक्ता अंतर्दृष्टि
  हामीसंग भएको तपाईको व्यक्तिगत जानकारीहरु रु क लयहरु सामु खुलासा गर्न सक्छौ जोसंग तपाईको जानकारी छ| . यो कर्यालायहरुले तपाईको इच्छा र चाहना बुज्नको लागि जानकरीहरु संकलन गर्छन् जस्ले गर्दा तपाईले थप सु हरु नुहुन्छ . यदि तपाईको व्यत्तिगत जानकारी कुनै पनि मार्केटिङ प्रकीयामा प्रयोग भएमा, तपाई आफ्नो हकसंग हामीलाई एको जनाकारी अनुरुप धारा मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ .
  5.3कर्जा प्राधिकरण
  तपाईले ऋणका लागि अनुरोध गर्दा, तपाईलाई ऋण दिनु या नदिनु भनेर निर्णय गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त तेस्रो पक्षमा तपाईको व्यक्तिगत सूचनाको प्रयोग तथा खुलासा कानुनले अनुमित दिए मात्रै गरिनेछ .
  5.4व्यवासा क सरुवा
  हामी हाम्रो व्यवासय बढाउदै छौ, यसका लागी हामी हाम्रो होटेल र संम्पती बेच्न सक्छौ वा होटेलको लेनदेन गर्न अहिलेको पोट फोलीयोको हिस्सा हो . यस्ता परिस्थितिहरूमा, तपाईका बारे संकलन गरिएका व्यक्तिगत सूचनाहरूलाई एउटा सम्पत्तिको रुपमा यस्ता कुनैपनि हस्तान्तरणमा समावेश गर्न सक्नेछौं . यसबाहेक, कुनै असम्भव स्थितिमा हामी, वा महत्वपूर्ण रुपमा हाम्रो सबै सम्पत्तिहरू, अधिग्रहण गरिएमा, कर्मचारीबारे सूचना पनि एउटा हस्तान्तरित सम्पत्ति हुन सक्नेछ .
  5.5इ–फोलियो कार्यक्रम
  दी तपाई कर्मचारी एकल हुनुहुन्छ जस्ले हयातको इ–फोलिओ प्रोग्राममा भाग न्छ अनि कोर्पोरते क्रेडिट कारदको प्रयोग गर्छ, बिल्ल तिर्न जुन तपाईंको म लिकले दिएको छ, यस इ–फोलीयोबाट तपाईले फैदा लिना सक्नुहुन्छ .
  ई–फोलियो कार्यक्रम अन्तर्गत, तपाइको विल को सार -तपाइको बसाइको मिति, तपाइको क्रेडिट कार्डको विवरण र हयातमा खर्च भएको रकम सहित जसमा कोठा शुल्क र सबै सम्बन्धित शुल्कहरू जसमा खाना, पेय र मनोरञ्जन शुल्क समावेश हुन्छ तर यी मात्र शुल्क होइन_ इलेक्ट्रोनिक माध्यम बाट हयात प्रोपर्टीले अमेरिका स्थित सूचना प्रणालीद्वारा हयात वा अमेरिकामा अवस्थित तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायक जो हयातको तर्फ बाट सार सङ्कलन गरि स्थानान्तरण गरिने छ .
  • क्रेडिट कार्ड नेटवर्क अपरेटर, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता र / वा उनको सम्बन्धित उप-ठेकेदार, जो हुनेछ, त्येसको बपत्मा, त्यो उद्धरण तपाइको नियोक्तालाई पठाउछन् वा कर्पोरेट ग्राहक(र / वा उनको सम्बन्धित उप-ठेकेदारहरु )संसाधन सुविधाको लागि र तपाईंको यात्रा-सम्बन्धित खर्च को बिवरण राख्ने; वा
  • कुनै सीमित परिस्थितिमा मा, आफ्नो संस्था वा कर्पोरेट ग्राहक(र / वा उनको सम्बन्धित उप-ठेकेदारहरु)सीधा नै उही उद्देश्यको लागि
  तपाइको बिल प्राप्त गर्ने संस्थाहरु संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवस्थित हुन सक्छन, जोसंग गोपनियता को कानुन छैन विशेष सम्बोधन विस्तार रूपमा व्यक्तिगत जानकारीको प्रयोगहुन्छ संसारको अन्य भागहरु मा जसरि नै प्रयोग हुन्छ(विशेष गरेर युरोप, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका ) तपाईको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रा न यो सबै जानकारी हायातको अमेरिकी आधारित सिस्टममा राम्रोसंग राखी जुन हामीलाई लागुहुन्छ . तेस्रो पक्ष सेवा प्रदायक जो हयातको तर्फ बाट सार सङ्कलन गर्दछ उसले हयात गरेको कर्पोरेट नियमको आवश्यकताहरूको सम्झौता को प्रावधानको पालना गर्नुपर्छ .
  एक पटक व्यक्तिगत जानकारी क्रेडिट कार्ड नेटवर्क अपरेटर, क्रेडिट कार्ड जारी कर्ता, तपाई को रोजगार दाता वा कर्पोरेट ग्राहक र /वा तिनिहरूको सम्बन्धित उप ठेकेदारहरू लाई स्थानान्तरण गरि सके पछि, यस नीति मा वर्णन गरे जस्तै सुरक्षाको विषय रहने छैन, तर तपाई को रोजगार दाता वा कर्पोरेट ग्राहक, उपयुक्त क्रेडिट कार्ड नेटवर्क अपरेटर र /वा उपयुक्त कार्ड जारी कर्ता सँग आफै व्यवस्था गर्नु पर्ने छ |
  5.6कानुनी आवक्ता
  यदी कानुनी अदालतबाट बाध्य पारेमा तपाइको विषयमा हामीसँग भएको कुनै व्यक्तिगत जानकारीको खुलासा गर्ने अधिकार हामीमा सुरक्षित रहने छ वा विधिवत् रूपमा सरकारी निकाय बाट त्यसो गर्न अनुरोध आएमा वा यो आवश्यक छ भन्नेमा हामी निर्धारित भएमा वा कानुनको पालन गर्न वांछनीय भएकोले वा लागू नियमहरू अनुसार हाम्रो अधिकार र सम्पातिको बचाउन वा रक्षा गर्न. संकलित सूचनाहरू राख्ने, लेखा र करसम्बन्धी नियम कानून र कुनै विशेष नियन्त्रण कानुनहरूको पालना गर्न यस्ता सूचनाहरूमाथि कारबाही चलाउने अधिकार पनि हामी सुरक्षित राख्दछौं .
6केन्द्रेय दाटा प्रोकेस्सिङ क्रीया
सबै अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार जस्तै, हामी हाम्रो आँकडा प्रसोधन गतिविधिहरूको केही पक्षहरू लागू नियमहरू अनुसार केंद्रीकृत छन्, जो धेरै मामिलाहरूमा, तपाइको व्यक्तिगत जानकारी एक देश बाट अर्को देशमा स्थानान्तरण भएको छ . उदाहरणको लागि, यदी तपाई अमेरिका बाहिर कुनै एक हयात होटल र रिसोर्ट्हरुमा आरक्षण गर्नु वा बस्नु भएको छ भने, त्यो प्रक्रियामा सङ्कलित तपाईको व्यक्तिगत जानकारी, हयातको कर्पोरेट नियम अनुसार -जहाँ तपाई को लागि लागू हुन्छ_ अमेरिकामा स्थानान्तरण र प्रसोधन हुन्छ . सूचनाहरूमाथि कारबाही गरिने उक्त क्षेत्रहरूमा व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयताको संरक्षण गर्ने कानून हुन वा नहुन पनि सक्नेछ . तैपनि, तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरू ह्यात भित्रैमा हस्तान्तरण गरिएमा, तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरूमाथि यसै नीतिको शर्त तथा नियमअनुरुप कानुनले अनुमति दिएअनुसार कारबाही गरिनेछ .
7तपाइहरुले अनलाइन जादा हामीले पाउने जानकारी
यदि तपाई हायातको वेबसाईट हेर्नु हुन्छ, तपाईलाई अजै कुरा जान्न इच्छा हु
  7.1तपाईले आफ्नो परिचयको खुलासा बिना नै खोल्न सक्नु हुन्छ
  तपाई हाम्रो वेबसाइट आफ्नो खुलासा नगरी कन पनि खोल्न सक्नु हुन्छ.
  7.2उपयुक्त जानकारी
  जब तपाई हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गर्नुहुन्छ, हामी जानकारी राक्छौ तपाईले कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहु . यस्तो जानकारीको उदाहरण जसमा इन्टरनेट प्रोटोकल ठेगाना स्वतः तपाइले इन्टरनेट ब्राउज गरेको प्रत्येक समयमा तपाइको कम्प्युटरमा निर्धारित हुन्छ, तपाइले ब्राउज गर्नु भएको मिति र समय, तपाइले खोल्नु भएको पेजहरू र प्रत्येक पेजमा बिताउनु भएको समय, तपाइले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट ब्राउजरको प्रकार, तपाइको उपकरणको अपरेटिंग सिस्टम र हाम्रो वेबसाइट खोल्नु अगाडी वा पछाडी तपाइले खोल्नु भएको कुनै पनि वेबसाइट को यूआरएल समावेश हुन्छन् . तपाइको प्रयोगकर्ता प्रोफाइल सिर्जना नभएसम्म त्यस्तो जानकारी एक व्यक्तिगत रूपमा तपाईसँग जोडिने छैन, तर हामी प्रयोग भइरहेको उपकरणको रेकर्ड राख्न सक्ने छौं .
  7.3कुकीहरू र अन्य समान प्रौद्योगिकी
  हामी हाम्रो वेबसाइट को कार्यक्षमत्ता जान्न र राम्रो बनौन कुकी प्रविधिको प्रयोग गर्छौ कुकि स्वयंलाई तपाईको पहिचान खुलाउन प्रयोग गर्न सकिँदैन . तपाई हाम्रो वेबसाइटमा जाँदा, यिनिहरूद्वारा तपाईको ब्राउजरलाई हाम्रो सर्भरसित चिनाउन सकिन्छ, तर तपाईलाई होइन . हायटले कुकीको प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने जान्नको लागी यसमा जानुहोस यो लिकंमा .
  यदी तपाई कुकी स्वीकार गर्न चाहानु हुन्न भने, तपाई आफनो इनटरनेटको सहयोगले त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ . तर यदि यिनिहरूलाई रोक्नुभयो भने, तपाईले हाम्रो वेबसाइटको युजर प्रोफाइल निर्माण गर्ने लगायतका सबै विशेषताहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुँदैन .
  कुकिकोबारे अन्य जानकारी र त्यो कसरी चल्छ भने कुराको जानकारी पाउयसमा allaboutcookies.org.
  7.4समाजीक संजाल
  हाम्रो वेबसाइट प्लगइनको साथै अरु पनि सुविधाहरू पनि छन् जस्ले तेस्रो पार्टीको सामाजिक मिडिया प्लेटफार्म एकीकृत गर्छन् . तपाईं स्वयं उनलाई सक्षम तरिकाले सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाईले एस्तो गर्नुभयो भने यो प्लेटफार्म चलाउने मान्छेले तपाईलाई चिन्नसक्छ, तपाईले कसरी वेबसाइट चलाउनु भयो थाहा हुनसक्छ र सामाजिक संजाल बाट तपाईको जानकारी पनि रा सक्छ . कृपया डाटा सुरक्षाको नीतिहरुको बारेमा बु, यसले कसरी तपाइको निजि डाटाहरुको उपयोग गर्छन भनेर . तपाईं यी प्लगइन र अन्य सुविधाहरू सक्रिय गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो जोखिममा यसो गर्नु हुन्छ.
  7.5उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाउने
  तपाईले, अन्य कुराहरूका साथै, आफ्नो अनलाईन कारोबार सहज गराउन तथा हाम्रो वेबसाइटको प्रयोग तपाईको चाहनाअनुरुप गर्न, तपाईँका लागि बढी उपयुक्त सुझावहरू जुटाउन मा एउटा युजर प्रोफाइल तयार गर्न सक्नुहुनेछ . यसले हामीलाई तपाईं अधिक उपयुक्त सिफारिसहरू गर्न अनुमति दिन्छ. हामी तपाईले आफ्नो युजर प्रोफाइलमा उपलब्ध गराएको सूचनाहरू, उपयुक्त भएअनुसार, हामीले र हाम्रा सेवा प्रदायकहरूले कायम राखेका अन्य डेटावेसहरू भर्न प्रयोग गर्न सक्नेछौं . एउटा युजर प्रोफाइल तयार गरेर, तपाईले आफ्नो युजर प्रोफाइलमा उपलब्ध गराएको सूचनाहरू हामी यसै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छौं भनेर तपाई सहमत हुनुहुँदैछ .
  तपाईले दिनुभएको कुनै पनि जानकारी हरु मेत्न य आप्डेट गर्न सक्नु हुन्छ यस्मा ईमेलबाट या अन्लाईन आएर . यदि तपाईले त्यसपछि आफ्नो युजर प्रोफाइल हटाउने विचार गरेमा, युजर प्रोफाइलमा समावेश गर्न विगतमा तपाईँले उपलब्ध गराएको कुनैपनि व्यक्तिगत सूचनाहरूलाई हामी अभिलेखिकरण वा गुणस्तर आश्वासनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दछौं . तपाईले युजर प्रोफाइल नबनाउने विचार गरेमा पनि, सेवाहरूको खोजी वा खरीद गर्न तपाई हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ.
  7.6अन्य बेबसाइटको लिंक
  यदी तपाईले हाम्रो वेबसाईट समान नेको सेर्तिफीकते ,रेसेर्वेससन, कार रेन्टको लागि उपायोग गर्नु हुन्छ भने हामीसँग लिन्कमा भएको हाम्रो थर्ड पार्टीले यो सुबीदाहरु तपाईलाई प्रदान गर्छ . यदि तपाईले हाम्रो वेबसाइट वा अन्य कुनैपनि वेबसाइटमा रहेको कुनै लिंकमा क्लिक गर्नुभएमा, तपाईलाई अर्कै वेबसाइटसित लिंक गरिएको छ छैन भनेर जान्न तपाईले सदा आफ्नो ब्राउजरको लोकेशन बारमा हेर्नुपर्दछ . यो नीति तथा हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो आफ्नै सूचना संकलन प्रक्रियाभित्र मात्र सीमित हुनेछ . प्रत्यक्ष रुपमा तपाईले यस्ता वेबसाइटहरूमा व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध गराएको स्थितिमा, अन्य तेस्रो पक्षका अथवा हाम्रो सेवा प्रदायकहरूका वेबसाइटहरूका सूचना संकलन विधि वा गोपनीयता नीतिहरूबारे हामी जिम्मेवार छैनौं तथा सधै यसबारे सुनिश्चित पनि गर्न सक्दैनौं . यसका अतिरिक्त, हामी अन्य तेस्रो पक्षका अथवा हाम्रो सेवा प्रदायकहरूका वेबसाइटभित्रका विषयवस्तुहरूबारे पनि सुनिश्चित गर्न सक्दैनौं, यिनिहरूमा हाम्रो साइटकै लिंकद्वारा जान सकिने भएतापनि . हामी तपाईलाई यस्ता कुनैपनि बाहिय साइटहरूमा कुनैपनि व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध गराउनुभन्दा पहिला यिनिहरूको गोपनीयता तथा सुरक्षा नीतिबारे पढ्न अनुरोध गर्दछौं .
  7.7सुरक्षा
  तपाईहरुले दिनु भएको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षीत हामीले सिकियोड{ सकेट लेएर एसएसएल नामक सफटृवएर प्रयोग गरेका छौ . यदि तपाईको ब्राउजर एसएसएल एनाबल्ड -प्रायजसो हुन्छ_ भएमा तपाईले हाम्रोमा अनलाईन उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत सूचनाहरू एनकृप्ट गरिएको हुनेछ . तपाईको ब्राउजर वीन्डोको तलपटि एउटा बन्द ताला वा साँचोको चिन्हमा हेरेर तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरू एसएसएल एनकृप्शनद्वारा संचारण भएको हो होइन भनेर जाँच गर्न सक्नुहुनेछ . उक्त पृष्ठका लागि वेब ठेगानाको बद्लेर भए नभएको हेरेर पनि तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरू एसएसएल एनकृप्शनद्वारा एनकृप्ट भएको हो होइन भनेर जाँच गर्न सक्नुहुनेछ . यदि तपाईले उपयुक्त चिन्ह तथा देख्नुभएन भने तपाईले उपलब्ध गराएका व्यक्तिगत सूचनाहरू संचारणपूर्व एनकृप्शन हुनेछ भनेर तपाईँले सोच्नु हुँदैन .
  अनलाइनबाट तपाईहरुको लिएको व्यक्तिगत जानकारीहरु निकै सुरक्षीत तरिकाले संग्रहीत गरेर राख्छौ, जस अन्तरगत शारीरिक र इलेक्ट्रोनिक पहुँच नियन्त्रण, फायरवल प्रविधि र अन्य उचित सुरक्षा उपायहरु छन् . त}पनि, यस्ता सुरक्षा उपायहरूले सबै नोक्सानी, दुरुपयोग वा व्यक्तिगत सूचनाको हेरफेरहरूमा रोक लगाउन सक्दैन, तसर्थ हामी यस्ता घट्नासित सम्बन्धित कुनैपनि क्षति वा दायित्वहरूबारे कानुनले पूर्णरूपमा अनुमित दिएसम्म जिम्मेवार हुनेछैनौं . नीयमअनुसार तपाईको व्यक्तिगत जानकारीको कुनै गलत प्रयोग या कुनै आच न आयोस भनेर तपाईको आधिकर सुरक्षीत गर्न आधिकर दिन्छौ .
  7.8साना केटाकेटी
  हाम्रो वेभसाइटले बच्चाको लागि कुनै वस्तु वा सेवा बेचदैन र हामीले जानीजानी बच्चाहरुसंग व्यक्तिगत जानकारी लिदैनौं . तपाईँ १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको भएमा -(वा कानुनअनुसार नाबालक भएर हाम्रो वेबसाइट चलाउनुहुन्छ भने), तपाईले मातापिता वा अभिभावकका साथ मात्र हाम्रो वेबसाइटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ .
  7.9लक्षित विज्ञापन
  जब अनुमति दिन्छ, तब हामी कुनैअरु कम्पनीको लागि काम पन र अरु कुराहरुको निकै राम्रो हुन्छ . यो हाम्रो आफ्नै वेबसाइट वा एप्लिकेशनहरूमा प्रदर्शित विज्ञापनहरू समावेश हुन सक्छ, वा हाम्रोबाट विज्ञापनहरू अन्य कम्पनीको वेबसाइटमा प्रदर्शित हुन्छन् . तपाइले दे भएको विज्ञापनहरू हामीले वा तेस्रो पक्षले सङ्कलन गरेको जानकारीमा आधारित हुन सक्ने छ रवा हाम्रो वेबसाइट वा तेस्रो पक्षको वेबसाइटमा हुने तपाइको गतिविधिहरूमा आधारित हुन सक्ने छ .
8एप्प्स
तपाइले डाउनलोड वा हाम्रो एप्लिकेशनहरूको प्रयोग गर्न दर्ता गर्दा, तपाइको व्यक्तिगत जानकारी जस्तै आफ्नो नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर, जन्म मिति, प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड र अन्य दर्ता जानकारी, वित्तीय र क्रेडिट कार्ड जानकारी, व्यक्तिगत वर्णन र / वा छवि प्रस्तुत गर्नु पर्ने छ .
यसबाहेक, तपाइले हाम्रो एप्लिकेशनहरू प्रयोग गर्दा हामी स्वतः निश्चित जानकारी सङ्कलन गर्न सक्ने छौं, यसमा, तपाइको मोबाइल उपकरण सम्बन्धित प्राविधिक जानकारी, तपाइको उपकरणको अद्वितीय पहिचायक, तपाइको मोबाइल नेटवर्क को जानकारी, तपाइले प्रयोग गर्ने मोबाइल ब्राउजरको प्रकार र तपाइले एप्लिकेशनहरू प्रयोग गर्ने तरिका बारे जानकारी, समावेश हुन्छन् .
तपाइले प्रयोग गर्नु हुने विशेष एप्लिकेशनमा निर्भर हुन्छ र त्यस्तो सङ्कलनमा तपाइले सहमति जनाउनु भए पछि मात्र, हामी तपाइको उपकरणमा भण्डारण भएको जानकारी सङ्कलन गर्न सक्ने छौं, जसमा, सम्पर्क जानकारी, साथीको सूची, लगिन जानकारी -तपाइको अनुरोधमा अन्य एप्लिकेशनहरूसँग सूचित गर्न हामीलाई अनुमति जहाँ आवश्यक हुन्छ_, फोटो, भिडिओ, स्थान जानकारी वा अन्य डिजिटल सामाग्री, समावेश हुन्छन् . हामीले सङ्कलन गर्न जानकारीको थप विवरणहरू हरेक एप्लिकेशनको लागि गोपनीयता सूचनामा मिलाएको छ .
9छान्नु
तपाईले हामीलाई छानेर इच्छा भएको व्यक्तिगत जानकारी उपलब्द गराउनु सक्नुहुनेछ . तैपनि, यदि तपाईले केहि विशेष विवरण उपलब्ध नगर्ने विचार गर्नुभएमा, तपाईले हामीसित गर्ने केहि अनुभवहरूमा असर पर्न सक्नेछ -जस्तै, कुनै नामबेगर हामी आरक्षण गर्न सक्दैनौं.
यदी तपाईले आफ्नो सम्पर्क विवरण हामीलाई प्रदान गर्नु भयो भने ( उदाहरण : हुलाक ठेगाना, इमेल ठेगाना, टेलिफोन नम्बर वा फ्याक्स नम्बर), हामी तपाई लाई उत्पादनहरू, सेवा, प्रचार र कार्यक्रमहरू जसमा तपाई लाई चाख लाग्न सक्छ त्यसको बारेमा थाह दिन तपाई लाई सम्पर्क गर्न सक्छौ . हामी तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरू ध्यानपूर्वक छानिएका तेस्रो पक्षहरूसित पनि बाड्न सक्नेछौं, जसले तपाईसित सोझै सम्पर्क गर्न सक्नेछन् . केही न्यायालयमा, आँकडा गोपनीयता नियमको अनुसार हामीले त्यसो गर्नु पूर्वक छुट्टै सहमति लीन आवश्यक छ. तलको खण्ड मा वर्णन गरेअनुसार हामीलाई सम्पर्क गरेर अथवा यसको साथै रहेको "अनसब्सक्राइब" निर्देशनहरू अपनाएर यी मध्येका सबै या कुनै संवादहरू लिन या नलिनका लागि तपाईले सधैं रोज्न सक्नुहुनेछ .
तपाई हाम्रो बारम्बार अतिथि कार्यक्रम -उदाहरण World of Hyatt ®_ सँग सम्बन्धित अकाउँट छ भने हामी तपाईलाई सदस्यता लागू गर्ने समयमा वा जव तपाई आफ्नो प्रयोगकर्ता प्रोफाइल सिर्जना गर्नुहुन्छ तव आफ्नो संचार प्राथमिकताहरूको संकेत गर्न तपाईलाई भन्ने छौं . हामी तपाईलाई यस्ता कुनै अफरहरू, बाजार तथा प्रवर्द्धन सामग्रीहरू कसरी -जस्तै ईमेल, हुलाकद्वारा_ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, तथा तपाई सर्वेक्षणहरूमा भाग लिन चाहनुहुन्छ वा हुँदैन भनेर जनाउन पनि अनुरोध गर्न सक्नेछौं . एक चोटि प्राथकमिता छानिए पछि त्यसलाई जहिलै पनि बदलन सकिन्छ .
केही न्यायालयमा, तपाई यस नीतिमा सहमतको अलावा, आँकडा गोपनीयता नियमको अनुसार तपाइले विशेष अनुरोध गर्नुनभएको जानकारी तपाइलाई पठाउँदा छुट्टै सहमति लीन आवश्यक हुन्छ . केहि परिस्थितिहरूमा, तपाईको सहमति इङ्गित हुनसक्नेछ -जस्तै, तपाईको अनुरोधको पूर्ति गर्नलाई यस्ता सम्पर्कहरू जरुरी हुन्छ र÷वा तपाईले हाम्रो प्रयोगको लागि सुचना उपलब्ध गर्न इच्छुक हुनुभएको छ. अन्य अवस्थामा, हामी लागू नियमहरू अनुसार स्पष्ट रूपमा तपाइको सहमति खोज्न सक्छौ -उदाहरण जहाँ स्थानीय नियमहरू अनुसार सङ्कलित जानकारी संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना मानिने छ_ .
हामी तपाईंको कुरा पलना गरेर कुनै अनुरोध बिना दैरेक्ट बिज्ञापनको विवरण पठाउदिनम् . यस्ता अनुरोधहरू प्राप्त गरेपछि तपाईको सम्पर्क विवरणलाई “सप्रेस्ड” गरिनेछ तर मेटाइनेछैन . यसद्वारा निश्चित हुनेछ कि भविष्यमा तपाईले यसलाई उछिन्ने कुनै सहमति नगरुन्जेलसम्म तपाईको अनुरोधहरू रेकर्ड तथा कायम गरिएको हुनेछ .
10तपाईको व्यक्तिगत जानकारी अपडेटिङ वा पहुँच
केही सिमित अपवाद्का साथ, तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीहरु दिने अधिकार छ . यदि तपाईले हाम्रोमा रहेको तपाईको कुनैपनि व्यक्तिगत सूचनाहरूबारे सोधपुछ गर्न चाहेमा, खण्ड मा दिइएको निम्न ठेगानामा पत्र वा ईमेलद्वारा लिखित अनुरोध गरेर तपाईले यसो गर्न सक्नुहुनेछ . कृपया तपाईको पूरा नाम, ठेगाना तथा टेलिफोन नम्बर उल्लेख गर्न र तपाईंको परिचय प्रमाणपत्र -जस्तैः परिचय पत्र वा पासपोर्ट_ राख्न नभुल्नुहोस् जसद्वारा हामी तपाईँको परिचय तथा हामीसित तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरू छन् छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सक्नेछौं, अथवा उक्त निर्णय गर्नका लागि हामीलाई तपाईँको अतिरिक्त जानकारीको आवश्यकता परेको स्थितिमा तपाईँसित सम्पर्क गर्न सक्नेछौं .
यदी त्यस्तो कुनै अनुरोध छ भने, हामी तपाईसँग सेवा सुल्क बापत धेरै जसो अमेरिकि दलर लिने अधिकार रख्छौ यदी लागु हुने कनून ले दिन्छ भने . तपाईले तुरन्तै एकपछि अर्को गरेर एकभन्दा बढी अनुरोध गरेमा, हामी तपाईका पछिल्ला अनुरोधहरूमा हाम्रा अगिल्ला प्रत्युत्तरको संदर्भ दिएर तथा त्यसपछि भौतिक रुपमा हेरफेर भएका बुँदाहरूबारे मात्र प्रतिक्रिया दिनेछौं .
तपाई हामीलाई तपाईको व्यक्तिगत जानकारी सच्चयाउन, रद्द, र रोक्न अनुरोध गर्नसक्नु हुनेछ . यदि हामी व्यक्तिगत सूचना गलत भएको तथा कारबाही बन्द गर्नुपर्ने कुरामा सहमत भएमा, हामी उक्त व्यक्तिगत सूचनालाई मेटाउने या सच्याउनेछौं . यदि हामी व्यक्तिगत सूचना गलत भएको कुरामा सहमत नभएमा पनि, तपाईले उक्त व्यक्तिगत सूचनालाई गलत ठान्नुभएको तथ्यलाई हामी उपयुक्त फाइलमा रेकर्ड गर्नेछौं र हामी सहमत नभएको कुरा तपार्इंलार्इ भन्नेछौं .
11यो नितिमा परिर्वतन
हाम्रो व्यापार जुन लगातार तरिकाले बदलछ, निति पनि बदलिन्ँछ . तपाईको सहयोगको लागि, यो नीति लागु हुने मिति यसको अन्तमा राखिएको छ .
12व्यक्तिगत जानकारी र प्रनहरु र शिकायतको प्रवेशको लागि अनुरोध
यस नीतिबारे तपाईको कुनैपनि प्रश्नहरू भएमा, अथवा यस नीतिको व्यवस्थाबारे कुनैपनि समस्या वा शिकायतहरू भएमा, अथवा यदि तपाई हामीले राखेको तपाईँको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँचका लागि एउटा अनुरोध -माथि खण्ड मा वर्णन गरेअनुसार_ गर्न चाहेमा, कृपया तलका मध्ये कुनैपनि तरिकाले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् .
 • यस्मा भएको निम्न् लेखीत टोल्ल फ्री नम्बरमा फोन गर्न सक्नु हुन्छ जुन hyatt.com को ग्राहक सेवा पेजमा छ ;
 • हयात होटल र रिजोर्ट मेल द्वारा उपभोक्ता मामिलामा, क्यू स्ट्रिट, वोमाहा, संयूत राज्य अमेरिका
 • हाम्रो कुनै पनी होटेलका फ्रन्ट डेस्कमा सम्पर्क गरेर .
यदी तपाई आफूले पाउनु भएको प्रतिकृया बाट संतुस्त हुनुभएन भने, तपाई हाम्रो प्रमुख गोपनीयता अधिकारीलाई यसमा इमेल गरी चिंत बुजाउन सक्नुहुन्छ .
एक्लै यस नीतिले सम्झौताको अधिकार सिर्जना गर्न सक्दैन, जबकी, हयात -कर्पोरेट नियम बाध्यकारीको रूपमा केही देशहरूमा चिनिन्छ _ बाध्यकारी स्तर र नीतिहरू एक सेट बनाएर व्यक्तिगत जानकारी सम्बन्धित केही देशहरूमा यसको कानुनी दायित्वको अनुपालन सुनिश्चित गरिएको छ, यो केही संख्याको राष्ट्रिय गोपनीयता नियामकबाट अनुमोदित भएको छ . फलस्वरुप, तपाईको परिस्थिति तथा स्थानका आधारमा, उक्त नियंत्रक, अधिकृत वा अदालतको माध्यमबाट यी मापदण्ड वा नीतिहरूको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो गोपनीयता अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाई यी मापदण्ड तथा वचनबद्धताहरूबारे बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया ह्यात होटेल्स कर्परेशनको माथिको ठेगानामा, अथवा प्रमुख गोपनीयता कार्यालयमा माथिको ईमेल ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोस् .
तपाईको व्यक्तिगत जानकारी सम्म पुग्न गरिएको सबै अनुरोध लिखित रुपमा चिठी वा इमेल मार्फत् बुझाउनु पर्दछ . हामी तपाईंको अनुरोधलाई पत्र, इमेल वा अरू कुनै सही तरिकाबाट जवाफ दिनेछौं.
प्रभाबित मिति: जुलाई
यो नीति को अंग्रेजी संस्करण बीच र अन्य कुनै पनि भाषाको संस्करण कुनै विसंगति को घटना आएमा, यो अंग्रेजी संस्करण मान्य हुनेछ (लागू नियम अनुसारको अधिकतम हद सम्म ) |