ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1Εισαγωγή
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας, που είναι να σας προσφέρουμε μια ασύγκριτη εμπειρία εξυπηρέτησης σε σχέση με όλες τις συναλλαγές σας με την Hyatt (ο "Σκοπός"). Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου για τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε.
Ως πελάτης μας, ή ως κάποιος άλλος με τον οποίο συναλασσόμαστε, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (η παρούσα "Πολιτική").
2Η Εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά στοιχεία που αφορούν πελάτες και άλλα άτομα με τα οποία συναλλασσόμαστε ή μας επισκέπτονται, καθώς και στη διαχείριση αυτών των προσωπικών στοιχείων με οποιαδήποτε μορφή –προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτά.
Η παρούσα Πολιτική υλοποιεί τη δέσμευσή μας για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων και έχει υιοθετηθεί από όλες τις ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες που εμπλέκονται στη διαχείριση, τη λειτουργία, τη δικαιόχρηση, την ιδιοκτησία ή/και την παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες ιδιοκτησίας των διαφόρων ξενοδοχείων ή θερέτρων της Hyatt (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με την ονομασία "Hyatt®", "Hyatt Regency®", "Park Hyatt®", "Grand Hyatt®", "Andaz®", "Hyatt Centric®", "Hyatt Place®", "Hyatt House", "Hyatt Ziva" or "Hyatt Zilara") ή "Hyatt Residence Club®" ανά τον κόσμο ("Hyatt Hotels & Resorts®"). Στις οντότητες αυτές περιλαμβάνεται η Hyatt Hotels Corporation και οι άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και όλες οι ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες που έχουν στην ιδιοκτησία τους μεμονωμένες μονάδες ξενοδοχείων και θερέτρων Hyatt και Hyatt Residence Club ανά τον κόσμο ή που σας προσφέρουν υπηρεσίες υπό την ονομασία Hyatt. Στο κείμενο αυτής της Πολιτικής, οι αναφορές σε "Hyatt", "εμείς" και "μας" αφορούν συγκεντρωτικά, ανάλογα με την περίπτωση, τις προαναφερόμενες ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες.
Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να περιγράψει το μεγαλύτερο εύρος των δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων μας σε όλον τον κόσμο∙ ωστόσο, αυτό το εύρος δραστηριοτήτων ενδέχεται να είναι μικρότερο σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας με βάση τους περιορισμούς που τίθενται από την αντίστοιχη νομοθεσία. Για παράδειγμα, η νομοθεσία μιας συγκεκριμένης χώρας ενδέχεται να περιορίζει τους τύπους προσωπικών στοιχείων που μπορούμε να συλλέξουμε ή τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές, προσαρμόζουμε τις εσωτερικές μας πολιτικές ή/και τις πρακτικές στις απαιτήσεις της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας.
Εάν είστε συνεργάτης της Hyatt, διαβάστε την Παγκόσμια Πολιτική για την Προστασία Απορρήτου για Εργαζομένους ή την πολιτική προστασίας απορρήτου εργοδότη που ισχύει για εσάς, καθώς η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός αν συλλέχθηκαν υπό την ιδιότητά σας ως πελάτη.
3Τύποι Προσωπικών Στοιχείων που Συλλέγουμε
Ο όρος "προσωπικά στοιχεία" στην παρούσα Πολιτική αναφέρεται σε στοιχεία, τα οποία σας προσδιορίζουν ή μπορούν να σας προσδιορίσουν ως άτομο. Στους τύπους προσωπικών στοιχείων που επεξεργαζόμαστε (και οι οποίοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας, με βάση τον ισχύοντα νόμο), περιλαμβάνονται:
 • όνομα, φύλο, προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας στην εργασία, τίτλος θέσης εργασίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, εικόνα, στοιχεία διαβατηρίου και βίζας∙
 • πληροφορίες διαμονής πελατών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ξενοδοχεία όπου έχετε διαμείνει, οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων έγινε χρήση, τυχόν ειδικά αιτήματα, παρατηρήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβάνονται οι προτιμήσεις δωματίων και διακοπών), οι κληθέντες αριθμοί τηλεφώνου και τα ληφθέντα μηνύματα φαξ και τηλεφωνικά μηνύματα∙
 • τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, τα στοιχεία του λογαριασμού σας και τα διαπιστευτήρια μέλους του προγράμματος τακτικών πελατών Hyatt και κάθε προγράμματος τακτικών επιβατών αεροπορικών εταιρειών ή ταξιδιωτικών συνεργατών∙
 • κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση ειδικών αιτημάτων (π.χ. καταστάσεις υγείας που απαιτούν ειδικές συνθήκες διαμονής ή υπηρεσίες)∙
 • στοιχεία, σχόλια ή περιεχόμενο που παρέχετε σχετικά με τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την προώθηση πωλήσεων που μας γνωστοποιείτε με τη συμμετοχή σας σε έρευνες, κληρώσεις, διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες ή μέσω ιστοχώρων και εφαρμογών δικών μας ή τρίτων∙
 • πληροφορίες που συλλέχθηκαν ενώ βρισκόσασταν σε κάποιο ξενοδοχείο ή θέρετρο της Hyatt μέσω της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, συστημάτων Internet (συμπεριλαμβανομένων ασύρματων δικτύων που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή σας, την έξυπνη ή κινητή συσκευή σας ή την τοποθεσία σας), κλειδιών τύπου κάρτας και άλλων συστημάτων ασφαλείας∙
 • πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της χρήσης μιας εφαρμογής Hyatt ή ενός ιστοχώρου της Hyatt (αναλυτικότερες περιγραφές θα βρείτε στις Ενότητες 7 και 8 παρακάτω)∙
 • στοιχεία επικοινωνίας και σχετικά στοιχεία που αφορούν τους εργαζομένους εταιρικών λογαριασμών και τους προμηθευτές, καθώς και άλλα πρόσωπα με τα οποία συναλλασσόμαστε (π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες ή διοργανωτές συναντήσεων και εκδηλώσεων)∙ και
 • σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στοιχεία σχετικά με την πίστωση των πελατών.
Πολλά από τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι στοιχεία που μας έχετε παράσχει εν γνώσει σας εσείς οι ίδιοι ή κάποιος που ενεργεί για λογαριασμό σας. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία που έχουμε τη δυνατότητα να συναγάγουμε σχετικά με εσάς από άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε ή κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μας με εσάς, ή προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν και που τα λαμβάνουμε από τρίτους. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν και που λαμβάνουμε από κάποιον τρίτο, εκτός αν καλύπτονται ρητώς από την πολιτική προστασίας απορρήτου του εν λόγω τρίτου.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε ή συλλέγουμε θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου ορισμένων χωρών. Στα πλαίσια της εν λόγω νομοθεσίας, ως "Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα" ορίζονται τα προσωπικά στοιχεία, από τα οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε ή να συναγάγουμε πληροφορίες όπως φυλετική ή εθνική καταγωγή ενός ατόμου, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές ή άλλες συναφείς πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους συνδικάτου ή επαγγελματικού συλλόγου, φυσική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση, ιατρικές θεραπείες, γενετικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή ή δεδομένα δικαστικής φύσης (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες που αφορούν τη διάπραξη ή την πιθανολογούμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος). Σε κάποιες εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, τα αρχεία οικονομικών στοιχείων μπορεί να αποτελούν μέρος των Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων, ανάλογα με την τοποθεσία σας. Επεξεργαζόμαστε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα της δικαιοδοσίας σας μόνο, εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Όταν αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική, παραχωρείτε, στο βαθμό που απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, τη ρητή και γραπτή σας συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που παρέχετε στη Hyatt και τα οποία θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία. Με εξαίρεση στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε στη Hyatt κανένα από τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σας, και εάν δεν το επιθυμείτε, αυτό δεν θα εμποδίσει την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών από την Hyatt.
4Πώς Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε συγκεκριμένα αποσπάσματα των προσωπικών σας στοιχείων για τους παρακάτω λόγους:
 • παροχή και χρέωση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και των άλλων προϊόντων και υπηρεσιών∙
 • παροχή ενός βελτιωμένου ή περισσότερο εξατομικευμένου επιπέδου υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και υπηρεσιών τρίτων (όπως πρόσθετων υπηρεσιών πελατών στα ξενοδοχεία και τα θέρετρα της Hyatt, τοπικών αξιοθέατων και επιλογών μεταφοράς)∙
 • ανταπόκριση σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τρίτων (όπως εστιατορίων και παρόχων μεταφοράς)∙
 • παροχή του προγράμματος τακτικών πελατών της Hyatt (π.χ. World of Hyatt®)∙
 • εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων προς εσάς, προς τον κάθε εμπλεκόμενο στη διαδικασία της οργάνωσης του ταξιδιού σας (π.χ. ταξιδιωτικούς πράκτορες, οργανωτές ομαδικών ταξιδιών ή τον εργοδότη σας) και προς τους προμηθευτές (π.χ. εταιρείες πιστωτικών καρτών, αεροπορικές εταιρείες και άλλα προγράμματα πιστότητας τρίτων)∙
 • διεξαγωγή ερευνών αγοράς, ικανοποίησης πελατών και διασφάλισης ποιότητας και ενέργειες άμεσης προώθησης (direct marketing) και προώθησης πωλήσεων∙
 • πρόβλεψη για την ασφάλεια προσωπικού, πελατών και λοιπών επισκεπτών∙
 • διαχείριση της γενικής τήρησης αρχείων∙
 • συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις∙
 • δοκιμή και αξιολόγηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών∙ και
 • επεξεργασία αιτημάτων πίστωσης (για παράδειγμα σε σχέση με τα Hyatt Residence Club).
Η Hyatt χρησιμοποιεί και διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του Σκοπού.
5Αποκαλύψεις των Προσωπικών Σας Στοιχείων
Κατά καιρούς, ενδέχεται να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η αποκάλυψη αυτή πραγματοποιείται πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας, οι νόμοι περί προστασίας απορρήτου ενδέχεται να απαιτούν από εμάς να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προτού διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας από τη χώρα καταγωγής σας σε άλλες χώρες. Όταν αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική, παραχωρείτε, στο βαθμό που απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, τη συναίνεσή σας για τη διαβίβαση των προσωπικών σας στοιχείων στις εν λόγω άλλες χώρες για την εξυπηρέτηση του Σκοπού και στο βαθμό που δηλώνεται στην παρούσα ενότητα και όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4 παραπάνω.
Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ενδέχεται να προβούμε σε τέτοια αποκάλυψη (επιπλέον των περιπτώσεων που περιγράφονται στην Ενότητα 4 παραπάνω) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
  5.1Πράκτορες, Παροχείς Υπηρεσιών και Προμηθευτές μας
  Όπως οι περισσότερες διεθνείς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενδέχεται να αναθέσουμε τη διεξαγωγή ορισμένων λειτουργιών ή/και την επεξεργασία ορισμένων υπηρεσιών σε τρίτους. Επίσης, ενδέχεται να αναθέσουμε σε εταιρείες ερευνών αγοράς να μας ενισχύσουν στην επαφή με πελάτες με σκοπό την έρευνα αγοράς και τη διασφάλιση ποιότητας. Όταν αναθέτουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σε τρίτους ή παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους παροχείς υπηρεσιών, υποχρεώνουμε τους εν λόγω τρίτους να προστατεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής, με τη χρήση κατάλληλων μέτρων ασφαλείας.
  5.2Πληροφορίες Καταναλωτών
  Σε περιπτώσεις που διατηρούμε προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία προς άλλες εταιρείες οι οποίες επίσης διατηρούν πληροφορίες που σας αφορούν. Οι εν λόγω εταιρείες ενδέχεται να συνδυάσουν τις πληροφορίες, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, με σκοπό την παροχή σε εσάς, εκ μέρους τους και εκ μέρους μας, βελτιωμένων υπηρεσιών. Εάν τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσης προώθησης (direct marketing), έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε την αντίρρησή σας ως προς αυτό, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στην Ενότητα 12 παρακάτω.
  5.3Έγκριση Πίστωσης
  Όταν υποβάλλετε αίτημα πίστωσης, τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται και αποκαλύπτονται σε κατάλληλους τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αποφασιστεί η χορήγηση και η διατήρηση ενός πιστωτικού ορίου για σας.
  5.4Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων
  Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εργασιών μας, ενδέχεται να προχωρήσουμε στην πώληση ξενοδοχείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ή να σταματήσουμε να έχουμε τη διεύθυνση ή να είμαστε οι δικαιοπάροχοι σε ένα ξενοδοχείο που περιλαμβάνεται σήμερα στο χαρτοφυλάκιό μας. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να συμπεριλάβουμε τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει για σας ή τον έλεγχο αυτών των προσωπικών στοιχείων, ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης σε κάθε τέτοιου είδους μεταβίβαση. Επίσης, στην απίθανη περίπτωση εξαγοράς μας ή εξαγοράς όλων ουσιαστικά των περιουσιακών στοιχείων μας, τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς ή ο έλεγχος αυτών των στοιχείων, ενδεχομένως να αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.
  5.5Πρόγραμμα E-Folio
  Εάν είστε εργαζόμενος ή ανεξάρτητος ανάδοχος εταιρείας που συμμετέχει στο πρόγραμμα E-Folio της Hyatt και χρησιμοποιείτε την εταιρική πιστωτική κάρτα που σας έχει παρασχεθεί από τον εργοδότη σας (εάν είστε εργαζόμενος) ή τον εταιρικό σας πελάτη (εάν είστε ανεξάρτητος ανάδοχος) για την πληρωμή του λογαριασμού ξενοδοχείου σας σε μία από τις μονάδες ιδιοκτησίας της Hyatt, τότε μπορείτε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα E-Folio της Hyatt.
  Στα πλαίσια του προγράμματος E-Folio, ένα απόσπασμα του λογαριασμού σας (που περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διαμονής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και τα ποσά που χρεώθηκαν στη μονάδα ιδιοκτησίας της Hyatt με τις χρεώσεις δωματίων και όλες τις πιθανές χρεώσεις συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χρεώσεων για φαγητό, ποτά και ψυχαγωγία) διαβιβάζεται ηλεκτρονικά από τη μονάδα ιδιοκτησίας της Hyatt, μέσω του συστήματος πληροφοριών της Hyatt στις Η.Π.Α., σε πάροχο υπηρεσιών της Hyatt ή τρίτο πάροχο υπηρεσιών που βρίσκεται στις Η.Π.Α. και ενεργεί εκ μέρους της Hyatt για την επεξεργασία του αποσπάσματος και τη μεταβίβασή του προς:
  • το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της πιστωτικής κάρτας, τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας ή/και τους αντίστοιχους υποαναδόχους τους, οι οποίοι με τη σειρά τους, θα διαβιβάσουν το απόσπασμα στον εργοδότη σας ή τον εταιρικό πελάτη (ή/και στους αντίστοιχους υποαναδόχους τους) για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας και της παρακολούθησης των ταξιδιωτικών σας εξόδων∙ ή
  • σε ορισμένες περιπτώσεις απευθείας προς τον εργοδότη ή τον εταιρικό πελάτη (ή/και τους αντίστοιχους υποαναδόχους τους) για τον ίδιο σκοπό.
  Οι οντότητες που παραλαμβάνουν το απόσπασμα του λογαριασμού σας μπορεί να βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες δεν υπάρχει νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου που να προσδιορίζει ρητά και λεπτομερώς όλες τις χρήσεις των προσωπικών στοιχείων, όπως συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου (ειδικά στην Ευρώπη, τον Καναδά, την Αυστραλία και τις περισσότερες χώρες της Νοτίου Αμερικής). Με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας στοιχείων, η διαβίβασή τους στο σύστημα πληροφοριών της Hyatt στις Η.Π.Α. υπόκειται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες μας (στις περιπτώσεις όπου ισχύουν για εσάς). Ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών που ενεργεί εκ μέρους της Hyatt για την επεξεργασία του αποσπάσματος υπόκειται στις συμβατικές διατάξεις, τηρώντας τις απαιτήσεις των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων της Hyatt.
  Όταν τα προσωπικά στοιχεία διαβιβαστούν στο φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της πιστωτικής κάρτας, τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας, τον εργοδότη σας ή τον εταιρικό πελάτη ή/και τους αντίστοιχους υποαναδόχους τους, δεν αποτελούν πλέον αντικείμενο προστασίας βάσει της παρούσας Πολιτικής, αλλά εμπίπτουν στις συμφωνίες που έχουν γίνει ανάμεσα σε εσάς και τον εργοδότη σας ή τον εταιρικό πελάτη, τον αντίστοιχο φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της πιστωτικής κάρτας ή/και τον αντίστοιχο εκδότη της πιστωτικής κάρτας.
  5.6Νομικές Απαιτήσεις
  Διατηρούμε το δικαίωμα της αποκάλυψης οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου διαθέτουμε για εσάς σε περίπτωση που αυτό μας επιβληθεί από δικαστήριο ή μας ζητηθεί νομικώς από κρατική Αρχή ή σε περίπτωση που κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο ή επιθυμητό για μας, ώστε να συμμορφωθούμε με το νόμο ή να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ή την ιδιοκτησία μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται και της επεξεργασίας τους με σκοπό τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς που αφορούν τη λογιστική και τη φορολογία καθώς και τους ειδικούς νόμους περί διατήρησης αρχείων.
6Δραστηριότητες Επεξεργασίας Δεδομένων με Κεντρική Διαχείριση
Όπως στις περισσότερες διεθνείς επιχειρήσεις, η διαχείριση ορισμένων τομέων των δραστηριοτήτων μας που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων ασκείται κεντρικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πράγμα που, σε πολλές περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσμα τη διαβίβαση των προσωπικών σας στοιχείων από τη μία χώρα στην άλλη. Για παράδειγμα, εάν κάνετε μια κράτηση ή/και διαμείνετε σε ένα από τα ξενοδοχεία ή θέρετρα της Hyatt εκτός των Η.Π.Α., τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται κατά την εν λόγω διαδικασία διαβιβάζονται και υφίστανται επεξεργασία στις Η.Π.Α., σύμφωνα με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της Hyatt (στις περιπτώσεις όπου ισχύουν για εσάς). Στις περιοχές δικαιοδοσίας, στις οποίες διεξάγεται η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων, ενδέχεται να υπάρχει ή να μην υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Παρά το γεγονός αυτό, σε κάθε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας στοιχείων σε εταιρεία της Hyatt, η επεξεργασία τους διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής και την ισχύουσα νομοθεσία.
7Πληροφορίες που Συλλέγουμε για σας όταν μας Επισκέπτεστε Ηλεκτρονικά
Εάν μεταβείτε σε ιστοχώρους της Hyatt, ενδέχεται να θέλετε να γνωρίζετε τα εξής:
  7.1Μπορείτε Να Περιηγηθείτε Χωρίς Αποκάλυψη Της Ταυτότητάς Σας
  Μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε τους ιστοχώρους μας χωρίς να χρειαστεί να συνδεθείτε ή να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας με άλλον τρόπο.
  7.2Πληροφορίες Χρήσης
  Όταν επισκέπτεστε τους ιστοχώρους μας, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε αυτούς τους ιστοχώρους. Παραδείγματα των εν λόγω πληροφοριών περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ΙΡ που αντιστοιχίζεται αυτόματα στον υπολογιστή σας σε κάθε περιήγησή σας στο Internet, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε και το χρόνο που περνάτε σε κάθε σελίδα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας και τη διεύθυνση URL κάθε άλλου ιστοχώρου, τον οποίο επισκεφτήκατε πριν ή μετά την επίσκεψη στο δικό μας ιστοχώρο. Οι πληροφορίες αυτές δεν συσχετίζονται με το πρόσωπό σας, εκτός εάν δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη, ωστόσο ενδέχεται να διατηρήσουμε αρχεία σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε.
  7.3Cookies και Άλλη Παρόμοια Τεχνολογία
  Χρησιμοποιούμε στους ιστοχώρους μας την τεχνολογία cookies για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοχώρων μας. Τα cookies αυτά καθεαυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας. Όταν επισκέπτεστε τους ιστοχώρους μας, τα cookies γνωστοποιούν στους διακομιστές μας το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά όχι εσάς. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Hyatt χρησιμοποιεί τα cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hyatt.com.
  Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies, μπορείτε να τα αποκλείσετε εάν κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Internet. Ωστόσο, εάν τα αποκλείσετε, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε όλα τα χαρακτηριστικά των ιστοχώρων μας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δημιουργία προφίλ χρήστη.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλη συναφή τεχνολογία και τον τρόπο λειτουργίας τους υπάρχουν στη διεύθυνση allaboutcookies.org.
  7.4Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  Οι ιστοχώροι μας ενδέχεται να περιέχουν προσθήκες και άλλα χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων στους ιστοχώρους μας. Η ενεργοποίησή τους θα είναι δυνατή με μη αυτόματο τρόπο. Εάν προβείτε στην ενεργοποίησή τους, τρίτοι οι οποίοι διαχειρίζονται τις εν λόγω πλατφόρμες ενδέχεται να είναι σε θέση να σας προσδιορίσουν ως άτομο, να καθορίσουν τον τρόπο χρήσης του εν λόγω ιστοχώρου και ενδέχεται να συνδέσουν αυτές τις πληροφορίες με το προφίλ σας στο κοινωνικό μέσο δικτύωσης και να τις αποθηκεύσουν. Συμβουλευθείτε τις πολικές προστασίας δεδομένων των εν λόγω πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης για να κατανοήσετε τις ενέργειές τους σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Η ενεργοποίηση αυτών των προσθηκών και άλλων χαρακτηριστικών γίνεται υπ'ευθύνη σας.
  7.5Δημιουργία Προφίλ Χρήστη
  Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ χρήστη σε έναν ιστοχώρο της Hyatt με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και την προσαρμογή της εμπειρίας σας στους ιστοχώρους μας στα ενδιαφέροντά σας. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνετε από εμάς προτάσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που παρέχετε στο προφίλ χρήστη σας για να συμπληρώσουμε άλλες βάσεις δεδομένων που διατηρούμε εμείς ή οι παροχείς υπηρεσιών μας, όπως ισχύει. Με τη δημιουργία προφίλ χρήστη, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε για τους σκοπούς αυτούς.
  Μπορείτε να προβάλλετε, να ενημερώνετε ή να αφαιρείτε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο που μας έχετε παράσχει στο προφίλ χρήστη σας, τροποποιώντας το προφίλ σας ηλεκτρονικά ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση concierge@hyatt.com. Εάν σε μεταγενέστερο χρόνο επιλέξετε να καταργήσετε το προφίλ χρήστη σας, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε κάθε προσωπικό στοιχείο που μας έχετε προηγουμένως παράσχει για να συμπεριληφθεί στο προφίλ χρήστη σας, με σκοπό την τήρηση αρχείων και τη διασφάλιση ποιότητας (εκτός αν υποχρεούμαστε δια του νόμου να διαγράψουμε ή να παύσουμε την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων). Ακόμη και εάν επιλέξετε να μην δημιουργήσετε προφίλ χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους μας για την αναζήτηση και την αγορά υπηρεσιών.
  7.6Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστοχώρους
  Εάν επισκεφθείτε έναν ιστοχώρο της Hyatt και αποφασίσετε, για παράδειγμα, να αγοράσετε μια δωροεπιταγή, να κάνετε μια κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου, να ενοικιάσετε αυτοκίνητο ή να υποβάλετε ηλεκτρονικές φόρμες αιτήματος δώρων ή αιτήσεις για εργασία, ενδέχεται να οδηγηθείτε απευθείας σε ιστοχώρους που διατηρούνται από τρίτους, στους οποίους έχουμε αναθέσει την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Όταν κάνετε κλικ σε κάποιο σύνδεσμο στους ιστοχώρους μας, όπως και σε οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο, θα πρέπει πάντοτε να κοιτάτε τη γραμμή τοποθεσίας του προγράμματος περιήγησής σας για να δείτε εάν συνδέεστε με διαφορετικό ιστοχώρο. Η παρούσα Πολιτική, όπως και η ευθύνη μας, περιορίζεται στις δικές μας πρακτικές συλλογής πληροφοριών. Δεν φέρουμε ευθύνη και δεν μπορούμε να παράσχουμε πάντοτε επιβεβαίωση για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών ή τις πολιτικές προστασίας απορρήτου άλλων ιστοχώρων που διατηρούνται από τρίτους ή από τους παροχείς υπηρεσιών μας, και στους οποίους υποβάλλετε απευθείας τα προσωπικά σας στοιχεία. Επιπλέον, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε το περιεχόμενο των ιστοχώρων που διατηρούνται από τους εν λόγω τρίτους ή από τους παροχείς υπηρεσιών μας, ακόμη και εάν η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω συνδέσμου από τους δικούς μας ιστοχώρους. Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας απορρήτου και ασφάλειας οποιωνδήποτε εξωτερικών ιστοχώρων πριν δώσετε προσωπικά στοιχεία κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς τους ιστοχώρους.
  7.7Ασφάλεια
  Δεδομένου ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων έχει μεγάλη σημασία για εμάς, χρησιμοποιούμε λογισμικό Secured Socket Layer ("SSL") για την κρυπτογράφηση των προσωπικών σας στοιχείων που μας παρέχετε. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας διαθέτει δυνατότητα SSL (όπως συμβαίνει με τα περισσότερα τέτοια προγράμματα), η ηλεκτρονική διαβίβαση προσωπικών σας στοιχείων σε εμάς θα διεξάγεται με κρυπτογράφηση. Μπορείτε να επαληθεύσετε εάν τα προσωπικά σας στοιχεία διαβιβάζονται με κρυπτογράφηση SSL αναζητώντας ένα σύμβολο κλειστής κλειδαριάς ή συμπαγούς κλειδιού στην κάτω γραμμή του παραθύρου του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα κρυπτογραφηθούν με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL εάν βεβαιωθείτε ότι το πρόθεμα στη διεύθυνση Web που παρατίθεται για αυτή τη σελίδα άλλαξε από "http" σε "https". Εάν δεν δείτε το κατάλληλο σύμβολο και το πρόθεμα "https", δεν θα πρέπει να θεωρήσετε δεδομένο ότι τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητείται να παρέχετε υπόκεινται σε κρυπτογράφηση πριν από τη μετάδοση.
  Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς ηλεκτρονικά αποθηκεύονται από εμάς ή/και τους παροχείς υπηρεσιών μας σε βάσεις δεδομένων που προστατεύονται μέσω ενός συνδυασμού φυσικών και ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου πρόσβασης, τεχνολογίας τείχους προστασίας (firewall) και άλλων εύλογων μέτρων ασφάλειας. Παρ’όλα αυτά, τέτοια μέτρα ασφάλειας δεν έχουν τη δυνατότητα να αποτρέψουν όλες τις περιπτώσεις απώλειας, κακής χρήσης ή αλλοίωσης των προσωπικών στοιχείων και δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε ζημιές ή ευθύνες σχετίζονται με οποιαδήποτε τέτοια συμβάντα, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε τέτοια απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών στοιχείων που ενδέχεται να σας επηρεάσει έτσι ώστε να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες για τη νόμιμη προάσπιση των δικαιωμάτων σας.
  7.8Ανήλικοι
  Οι ιστοχώροι μας δεν πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε παιδιά και δεν αποσπάμε εν γνώσει μας ή συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά. Εάν είστε κάτω των 18 ετών (ή ανήλικος σύμφωνα με τις αρχές υπό τη δικαιοδοσία των οποίων βρίσκεστε όταν αποκτάτε πρόσβαση στους ιστοχώρους μας), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ιστοχώρους μας μόνο με τη συμμετοχή γονέα ή κηδεμόνα.
  7.9Στοχευμένη Διαφήμιση
  Όπου επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να συνεργαστούμε με άλλες εταιρείες για να σας προωθήσουμε διαφημίσεις τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να βρείτε σχετικές και χρήσιμες. Αυτές ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλονται στους δικούς μας ιστοχώρους και εφαρμογές ή διαφημίσεις που προβάλλονται σε ιστοχώρους άλλων εταιρειών. Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται ενδέχεται να βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από εμάς ή από τρίτους ή/και να βασίζονται στις δραστηριότητές σας στους ιστοχώρους της εταιρείας μας ή τρίτων.
8Εφαρμογές
Όταν κάνετε λήψη μιας εφαρμογής μας ή όταν εγγράφεστε για να τη χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να υποβάλετε προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και άλλες πληροφορίες εγγραφής, πληροφορίες οικονομικών στοιχείων και πιστωτικών καρτών, προσωπική περιγραφή ή/και εικόνα.
Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένα δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τεχνικές πληροφορίες που αφορούν την κινητή σας συσκευή, το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, πληροφορίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.
Ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε και μόνο αν έχετε συμφωνήσει με την εν λόγω συλλογή, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες επικοινωνίας, λίστες φίλων, πληροφορίες σύνδεσης (όπου είναι απαραίτητο για να μας επιτραπεί η επικοινωνία με άλλες εφαρμογές έπειτα από δικό σας αίτημα), φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες τοποθεσίας ή άλλο ψηφιακό περιεχόμενο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη πληροφοριών που συλλέγουμε αναφέρονται στην επισήμανση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της κάθε μεμονωμένης εφαρμογής.
9Επιλογή
Μπορείτε πάντα να επιλέξετε ποια προσωπικά στοιχεία θέλετε (εάν θέλετε) να μας παρέχετε. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παράσχετε κάποια στοιχεία, ορισμένες από τις υπηρεσίες μας προς εσάς ενδέχεται να επηρεαστούν (για παράδειγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε κράτηση χωρίς όνομα).
Εάν μας παράσχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου ή φαξ), ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και διοργανώσεις μας που πιστεύουμε ότι ίσως σας ενδιαφέρουν. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε προσεκτικά επιλεγμένους τρίτους, οι οποίοι ενδέχεται να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί σας. Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας, οι νόμοι περί προστασίας απορρήτου ενδέχεται να απαιτούν από μας να λάβουμε μια χωριστή συγκατάθεσή προτού προβούμε σε κάτι τέτοιο. Μπορείτε πάντοτε να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε ή όχι τέτοιες ενημερώσεις, συνολικά ή για κάποιες από αυτές, ερχόμενοι σε επαφή μαζί μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 12 παρακάτω ή ακολουθώντας τις οδηγίες για "διαγραφή από τη λίστα παραληπτών ενημέρωσης" που περιλαμβάνονται στα μηνύματα επικοινωνίας.
Εάν έχετε λογαριασμό με το πρόγραμμα τακτικών πελατών της Hyatt (π.χ. World of Hyatt®), σας ζητούμε να ορίσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας όταν υποβάλετε αίτηση για να γίνετε μέλος ή όταν δημιουργείτε το προφίλ χρήστη σας. Επίσης, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να ορίσετε τον τρόπο, με τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες για προσφορές, προωθήσεις προϊόντων και προωθητικές ενέργειες (π.χ. μέσω e-mail ή ταχυδρομείου) και εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε έρευνες. Μετά τον ορισμό των προτιμήσεών σας, μπορείτε πάντα να τις αλλάξετε.
Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας, πέραν της συναίνεσής σας με την παρούσα Πολιτική, οι νόμοι περί προστασίας απορρήτου ενδέχεται να απαιτούν από μας να λάβουμε μια χωσριστή συγκατάθεση προτού σας αποστείλουμε πληροφορίες που δεν έχετε ζητήσει ρητά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγκατάθεσή σας ενδέχεται να εξυπακούεται (π.χ. όταν η από μέρους μας επικοινωνία είναι αναγκαία για την ικανοποίηση αιτημάτων σας ή/και όταν έχετε παράσχει οικειοθελώς πληροφορίες για χρήση από εμάς). Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε ρητά την έγκρισή σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. όταν οι πληροφορίες που συλλέγονται θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα με βάση τους τοπικούς κανονισμούς).
Συμμορφωνόμαστε με κάθε αίτημά σας για τη μη αποστολή υλικού άμεσης προώθησης (direct marketing). Όταν λαμβάνεται ένα τέτοιο αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν διαγράφονται, αλλά τίθενται σε "αναστολή". Αυτό διασφαλίζει ότι το αίτημά σας καταγράφεται και διατηρείται, εκτός και εάν αργότερα συναινέσετε για την παράκαμψή του.
10Ενημέρωση ή Πρόσβαση Στα Προσωπικά σας Στοιχεία
Με κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις, διαθέτετε το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης των προσωπικών στοιχείων που τηρούνται για εσάς. Εάν θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να έχουμε για εσάς, μπορείτε να μας στείλετε ένα γραπτό αίτημα ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 12 παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και ένα αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας (όπως ταυτότητα ή διαβατήριο), ώστε να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε για την ταυτότητά σας και για το εάν έχουμε προσωπικά σας στοιχεία, αλλά και για την περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαζόμαστε για να προσδιορίσουμε τα παραπάνω.
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με μια αμοιβή για την επεξεργασία κάθε τέτοιου αιτήματος, που ανέρχεται συνήθως στα 20 δολάρια Η.Π.Α. περίπου. Εάν υποβάλετε περισσότερα του ενός αιτήματα σε μικρό χρονικό διάστημα το ένα μετά το άλλο, ενδέχεται να απαντήσουμε στο νεότερο αίτημα με παραπομπή στην προηγούμενή μας απάντηση και προσδιορισμό μόνο των στοιχείων, στα οποία υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές.
Δικαιούστε να ζητήσετε διόρθωση, ακύρωση ή/και διακοπή της επεξεργασίας ή χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, τα οποία διατηρούνται από εμάς. Εάν συμφωνήσουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία είναι εσφαλμένα ή ότι η επεξεργασία πρέπει να διακοπεί, θα τα διαγράψουμε ή θα τα διορθώσουμε. Εάν δεν συμφωνήσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία είναι εσφαλμένα, θα σας γνωστοποιήσουμε ότι δεν συμφωνούμε, θα εξηγήσουμε τους λόγους της άρνησής μας και θα καταγράψουμε στο σχετικό αρχείο ή τα σχετικά αρχεία το γεγονός ότι θεωρείτε αυτά τα προσωπικά στοιχεία εσφαλμένα.
11Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Όπως αλλάζουν συνεχώς οι επιχειρήσεις μας, έτσι ενδεχομένως να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική. Για να βοηθηθείτε, η παρούσα Πολιτική φέρει ημερομηνία θέσης σε ισχύ στο τέλος του παρόντος εγγράφου.
12Αίτημα για Πρόσβαση σε Προσωπικά Στοιχεία, Ερωτήματα ή Παράπονα
Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, όσον αφορά την αναφερόμενη επεξεργασία των δεδομένων σας, ή προβληματισμούς ή παράπονα σχετικά με τη διαχείριση της Πολιτικής ή εάν θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα (με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω στην Ενότητα 10) για πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που τηρούμε, ή για διαγραφή τους, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 • καλώντας έναν από τους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς κρατήσεων χωρίς χρέωση που περιλαμβάνονται στη σελίδα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση hyatt.com∙
 • με επιστολή στη διεύθυνση Hyatt Hotels & Resorts, Attn: Consumer Affairs, 9805 Q Street, Omaha, NE 68127, Η.Π.Α. ή
 • επικοινωνώντας με την υποδοχή σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία μας.
Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση, μπορείτε να αναφέρετε τον προβληματισμό σας σε υψηλότερο κλιμάκιο, επικοινωνώντας με το Διευθυντή Προστασίας Απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hyatt.com.
Ενώ η παρούσα Πολιτική δεν δημιουργεί από μόνη της συμβατικά δικαιώματα, η Hyatt έχει διασφαλίσει τη συμμόρφωση με κάποιες από τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν σε ορισμένες χώρες σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα σύνολο δεσμευτικών Προτύπων και Πολιτικών (που σε κάποιες χώρες ονομάζονται δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες) που έχουν εγκριθεί από μια σειρά εθνικών κανονιστικών φορέων για θέματα προστασίας απορρήτου. Ως αποτέλεσμα, ανάλογα με την περίπτωσή σας και την τοποθεσία σας, ενδέχεται να είστε σε θέση να επιβάλετε την τήρηση των δικαιωμάτων προστασίας απορρήτου σας με τη χρήση των εν λόγω Προτύπων ή Πολιτικών μέσω του προαναφερόμενου κανονιστικού φορέα ή ενός δικαστηρίου. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα πρότυπα και τις πολιτικές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Hyatt Hotels & Resorts στην παραπάνω διεύθυνση ή με το Διευθυντή Προστασίας Απορρήτου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Όλα τα αιτήματα για πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, μέσω επιστολής ή e-mail. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσω επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή άλλης κατάλληλης μεθόδου.
Ημερομηνία θέσης σε ισχύ: 30 Ιουλίου 2015
Σε περίπτωση τυχόν ασυνέπειας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης της παρούσας Πολιτικής και οποιασδήποτε άλλης έκδοσης αυτής της Πολιτικής σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, η αγγλική έκδοση υπερισχύει (στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία).