Nagisa - Sashimi Counter
Previous Next

Nagisa - Sashimi Counter

Tantalise your taste buds with the freshest seafood at the Sashimi Counter in Nagisa, our Japanese restaurant.