MÜŞTERİLER İÇİN GLOBAL GİZLİLİK POLİTİKASI

1Giriş
Benzeriz bir müşteri hizmeti deneyimi sunma konusundaki taahhütlerimizi yerine getirmek amacıyla sizin kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız. Bu anlayışın bir parçası olarak, topladığımız kişisel bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt etmekteyiz.
Müşterilerimizden biri olarak, kişisel bilgilerinizi bu Müşteriler için Global Gizlilik Politikası (bu "Politika") doğrultusunda topladığımızı, kullandığımızı ve ifşa ettiğimizi biliyor ve kabul ediyorsunuz.
2Bu Politikanın Uygulaması
Bu Politika, müşterilerin ve iş yaptığımız veya bizi ziyaret eden diğer bireylerin kişisel bilgileri ile herhangi bir suretteki –sözlü, elektronik veya yazılı kişisel bilgilerin kullanımında uygulanır.
Bu Politika, kişisel bilgilerinizi korumak üzere Hyatt’ın taahhüdünü yürürlüğe koymakta olup, dünyadaki çeşitli Hyatt Hotels & Resorts™ (“Hyatt®”, “Hyatt Regency®”, “Park Hyatt®”, “Grand Hyatt®”, “Andaz®”, “Hyatt Place®”, “Hyatt House™” markalı) veya Hyatt Residence Club™ mülklerindeki hizmetleri yöneten, işleten ve bunlara imtiyaz hakkı veren, mülkiyetinde bulunduran veya bunlara hizmet sağlayan münferit ve bağımsız tüm tüzel kişiler tarafından kabul edilerek uygulanmaktadır. Bu tüzel kişilere, Hyatt Hotels Corporation'un direkt veya dolaylı yan şirketleri, dünyadaki Hyatt markalı olsun veya olmasın münferiden Hyatt Hotels & Resorts ve Hyatt Residence Club mülklerine sahip tüm münferit ve bağımsız tüzel kişilikler dahildir. Bu Politika içinde metne bağlı olarak “Hyatt”, “biz” ve “bizim ” terimlerine yönelik referanslar müştereken, rezervasyonunuzu yaptığınız kurumlar da dahil olmak üzere, bu münferit ve bağımsız tüzel kişiliklere atıfta bulunmaktadır.
Sizin hakkınızda bizde mevcut olan kişisel bilgileri, diğer bağlı konaklama müesseselerimize ifşa ettiğimiz takdirde, bu tüzel kişilikler öncelikle sizin kişisel bilgilerinizi kullanma bağlamında bu Politikaya uymayı kabul etmiş olmalıdır.
Bu Politika ile en geniş kapsamda kendi bilgi işlem faaliyetlerimizin dünya çapında tanımlanması amaçlanırken, bu işlem faaliyetleri, yerel kanunlara ait sınırlamalara dayalı olarak, bazı yargı yetkisi alanları dahilinde daha sınırlı olabilir. Örneğin, belirli bir ülkenin kanunları topladığımız kişisel bilgilerin tiplerini veya bu kişisel bilgiyi işleme yöntemimizi sınırlandırabilir. Böyle durumlarda, kendi iç politikalarımızı ve/veya uygulamalarımızı yerel kanun gerekliliklerini yansıtacak şekilde düzenlemekteyiz.
3Topladığımız Kişisel Bilgi Tipleri
Bu Politikadaki “kişisel bilgi” terimi, sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlayabilecek bilgiye atıfta bulunmaktadır. İşlediğimiz kişisel bilgi tipleri (yürürlükteki kanuna dayalı olarak yargı yetki alanlarına göre değişebilen) şunları içermektedir:
 • Adınız, cinsiyetiniz, ev ve iş irtibat detaylarınız, iş ünvanınız, doğrum yeri ve tarihiniz, milliyetiniz, pasaport ve vize bilgileriniz;
 • Müşteri kalış bilgileri, kaldığınız oteller dahil, varış ve çıkış tarihi, satın aldığınız eşya ve hizmetler, yapılan özel talepler, hizmet tercihleriniz hakkındaki gözlemler (oda ve tatil tercihleri dahil), çevrilen telefon numaraları, alınan fakslar ve telefon mesajları;
 • Kredi kartı detaylarınız, Hyatt Gold Passport® sık gelen müşteri programı üye bilgisi, çevrim içi kullanıcı hesabı detayları, profil veya parola detayları, sık uçuş yapan veya seyahat eden ortak programı üyeliği;
 • Özel talepleri yerine getirmek üzere gerekli herhangi bir bilgi (örn., özel konaklama, eşya ve hizmet satın alınmasını gerektiren sağlık şartları);
 • Pazarlama tercihlerinize ilişkin olarak veya anketlere, yarışmalara veya promosyon tekliflerine katılırken verdiğiniz bilgiler;
 • Kapalı devre televizyon sistemleri, kartlı anahtar ve diğer güvenlik sistemlerinin kullanımı yoluyla toplanan bilgiler;
 • Kurumsal hesapların çalışanları, tedarikçiler ve iş yaptığımız diğer bireylere (örn. seyahat acenteleri veya toplantı ve etkinlik planlayıcılar vb) ilişkin irtibat bilgileri ve diğer ilgili detaylar ile
 • Sınırlı durumlarda, müşterilerin kredisi ile ilgili bilgiler.
İşlediğimiz kişisel bilgilerin çoğu, sizin veya sizin adınıza hareket eden bir kişinin bize bilerek verdiği bilgidir. Ancak, bazı durumlarda, sizin bize verdiğiniz bilgiye veya sizinle olan etkileşimlerimize veyahut üçüncü bir taraftan sizin hakkınızda alınan kişisel bilgilere dayalı olarak elde edebildiğimiz kişisel bilgileri işlemekteyiz.
Sizin bize verdiğiniz veya bizim topladığımız kişisel bilgilerin, bazı ülkelerin gizlilik kanunları kapsamında “Hassas Kişisel Bilgi” olarak değerlendirildiği durumlar olabilir. Bu kanunlar “Hassas Kişisel Bilgiyi”, bir bireyin ırksal veya etnik menşei, siyasi görüşleri, dini inançları veya benzer nitelikteki diğer inançları, bir sendikaya veya mesleki birliğe üyeliği, fiziki veya zihinsel sağlığı veya durumu, genetik verileri, cinsel yaşamı veya yargısal verileri (bir suçun işlenmesi veya işlendiği iddiasına ilişkin bilgiler dahil) gibi bilgileri tespit ettiğimiz veya bu şekilde görüş sahibi olduğumuz kişisel bilgiler anlamına gelmektedir. “Hassas Kişisel Bilgileri” yalnızca yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde ve gerektirdiği şekilde sizin yargı yetki alanınız dahilinde işleriz.
Bu Politika'yı kabul ettiğinizde, bazı yargı yetki alanları dahilindeki yerel yasaların gerektirdiği ölçüde, Hyatt'a verdiğiniz ve Hassas Kişisel Bilgi olarak veya finansal bilgi olarak değerlendirilen kişisel bilgilerinizin işlenmesine açıkça ve yazılı olarak izin verirsiniz.
4Kişisel Bilgileri Nasıl Kullanırız?
Yürürlükteki kanunlara tabi olarak, kişisel bilgilerinizin ilgili kısımlarını aşağıdakileri gerçekleştirmek amacıyla toplayabilir, kullanabilir ve ifşa edebiliriz:
 • Satın aldığınız otel konaklamaları ve diğer eşya ve hizmetleri temin etmek ve ödemesini almak;
 • Daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmet seviyesi sağlamak;
 • Hyatt Gold Passport sık gelen müşteri programını yönetmek;
 • Size, sizin seyahatinizin düzenlenmesi sürecine dâhil olan herhangi bir kişiye (örneğin seyahat acentası, grup seyahat organizatörleri veya işvereniniz) ve tedarikçilere (örneğin kredi kartı şirketleri, havayolu operatörleri ve diğer müşteri sadakat programları) karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek;
 • Piyasa araştırması, müşteri memnuniyeti ve kalite güvencesi anketlerinin yapılması ile direkt pazarlama ve satış promosyonlarının gerçekleştirilmesi;
 • Bilgi ve hizmete ilişkin taleplere cevap vermek;
 • Müşterilerin, personelin ve diğer ziyaretçilerin emniyet ve güvenliğini sağlamak;
 • Genel kayıt tutma işlemini yönetmek;
 • Yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak ve
 • Kredi başvurularını (Hyatt Residence Club bağlamında) işleme almak.
5Kişisel Bilgilerinizin İfşası
Zaman zaman, kişisel bilgilerinizi ifşa edebiliriz. Bu tür bir ifşaatı her zaman yürürlükteki kanuna göre yaparız. Bu tür bir ifşaatı yapabileceğimiz durumlar (yukarıdaki Bölüm 4'te tanımlananlara ilaveten) şunları içerir:
  5.1Temsilcilerimiz, Hizmet Sağlayıcılarımız ve Tedarikçilerimiz
  Pek çok uluslar arası otel markası gibi, zaman zaman belirli görevleri ve/veya bilgilerin işlenmesini üçüncü kaynaklardan tedarik etmekteyiz. Ayrıca, piyasa araştırması ve kalite güvencesi maksatlarıyla müşterilerle irtibata geçme konusunda bize yardımcı olmak üzere piyasa araştırma firmalarıyla da çalışabiliriz. Sizin kişisel bilgilerinizin işlenmesi işini üçüncü taraflardan tedarik etmekteyiz veya sizin kişisel bilgilerinizi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara vermekteyiz, sizin kişisel bilgilerinizi bu Politika'nın hüküm ve koşulları doğrultusunda korumak üzere, bu tür üçüncü tarafların uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılmakta ve kendi maksatları doğrultusunda sizin kişisel bilgilerinizi kullanmalarını veya diğerlerine kişisel bilgilerinizi ifşa etmelerini yasaklamaktayız.
  5.2Kredi Yetkilendirmesi
  Kredi talep ettiğinizde, kişisel bilgileriniz kullanılacak ve size bir kredi kolaylığının verilmesi ve sürdürülmesinin tespiti maksadıyla, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda üçüncü taraflara ifşa edilecektir.
  5.3Müessese Devirleri
  İşimizi geliştirmeye devam ederken, otelleri ve diğer varlıkları satabilir, hâlihazırda bizim portföyümüzün bir parçası olan bir otelin yöneticisi veya imtiyaz sahibi olmayı bırakabiliriz. Bu tür durumlarda, sizin hakkınızda toplanan kişisel bilgileri veya bu tip kişisel bilgilerin kontrolünü de bu tür bir devirde ticari varlık bünyesine dahil edebiliriz. Ayrıca, bizim veya varlıklarımızın tümünün önemli oranda satın alınması gibi ihtimal dâhilinde olmayan bir durumun gerçekleşmesi halinde, sizin kişisel bilgileriniz veya bu tür bilgilerin kontrolü de devredilen varlıklardan biri olabilir.
  5.4E-Folio Programı
  Hyatt’ın E-Folio Programına katılan bir şirketin çalışanı veya bağımsız yüklenicisiyseniz ve bir Hyatt mülkünde otel faturanızı ödemek üzere işvereniniz (çalışansanız) veya kurumsal müşteri tarafından (bağımsız yükleniciyseniz) size bir kurumsal kredi kartı verilmiş ise, o halde Hyatt'ın e-folio programından ("E-Folio Programı”) yararlanabilirsiniz. E-Folio Programı kapsamında, faturanızın dökümü (konaklama tarihlerinizi, kredi kartı bilgilerinizi ve oda ücretleri ile bunlarla sınırlı kalmaksızın yiyecek, içecek ve eğlence ücretleri de dahil olmak üzere tüm yan ücretleri de içeren, Hyatt tesisinde harcanan meblağları içerir) Hyatt'ın ABD merkezli bilgi sistemi üzerinden elektronik olarak, bu dökümü derleyip aşağıdakilere aktarmak üzer Hyatt adına hareket eden bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına aktarılacaktır:
  • kredi kartı ağ operatörü, kredi kartı yayımcısı ve/veya altyüklenicilerine ve devamında bunlar tarafından seyahat ile ilgili harcamalarınızın işlenmesini ve izlenmesini kolaylaştırmak üzere işvereninize veya kurumsal müşteriye (ve/veya alt yükleniciye); veya
  • bazı sınırlı durumlarda, doğrudan aynı amaçla işvereninize veya kurumsal müşteriye (ve/veya onların alt yüklenicilerine).
  Fatura dökümünüzü alacak olan tüzel kişiler, kişisel bilgilerin tüm kullanımlarını dünyanın diğer bölgelerine (özellikle Avrupa, Kanada, Avustralya ve Güney Amerika'nın çoğu) göre aynı şekilde özellikle detaylı olarak ele alan gizlilik yasalarının bulunmadığı Birleşik Devletler'de bulunacaklardır.
  Kişisel bilgiler kredi kartı ağ operatörü, kredi kartı yayımcısına, işvereninize veya kurumsal müşteriye (ve/veya alt yüklenicilerine) aktarıldığında artık bu Politikada tanımlanan korumaya tabi olmayacaktır, bunun yerine sizin işvereniniz veya kurumsal müşteri ve ilgili kredi kartı ağ operatörü, ilgili kredi kartı yayımcısı ve/veya ilgili altyüklenicilerinin kendi düzenlemelerine tabi olacaktır.
  5.5Yasal Gereklilikler
  Sizin hakkınızda sahip olduğumuz herhangi bir kişisel bilgiyi, yetkili bir mahkemenin zorunlu kılması veya bir devlet kurumunun bunu talep etmesi durumunda veya kanuna uymak üzere gerekli veya istenilir olarak tespit etmemiz halinde veya kendi hak ve mülkiyetimiz korumak üzere yürürlükteki kanunlar doğrultusunda ifşa etme hakkını saklı tutmaktayız. Ayrıca, toplanan kişisel bilgiyi muhafaza etme ve bu tür kişisel bilgileri muhasebe, vergi kural ve yönetmelikleri ile diğer herhangi özel kayıt saklama kanunlarına uymak üzere, işleme hakkını da saklı tutmaktayız.
6Merkezi Veri İşleme Faaliyetleri
Pek çok uluslar arası müessese de olduğu gibi, pek çok durumda kişisel bilgilerinizin bir ülkeden bir ülkeye aktarılması ile sonuçlanacak kendi veri işleme faaliyetlerimizin belirli kısımlarını yürürlükteki kanunlar doğrultusunda merkezileştirdik. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri dışında, Hyatt otellerinin veya resortlarının birinde bir rezervasyon ve/veya kalış yaptığınızda, bu süreçte toplanan kişisel bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılacak ve işlenecektir. Bilgilerin işleneceği yerdeki yargı yetki alanı dahilinde kişisel bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik kanunlar bulunabilir veya bulunmayabilir. Ancak, kişisel bilgileriniz Hyatt şirketleri bünyesinde aktarıldığında, kişisel bilgileriniz, bu Politikanın kayıt ve şartları ile yürürlükteki kanunlar doğrultusunda işlenecektir.
7Bizi Çevrimiçi Ziyaret Ettiğinizde Topladığımız Bilgiler
Bizimle www.hyatt.com or www.goldpassport.com veya diğer Hyatt internet sitelerini ziyaret ederek iş yapmayı veya bilgi almayı seçtiğiniz takdirde, aşağıdaki hususları bilmek isteyebilirsiniz.
  7.1 Kendi Kimliğinizi Açıklamadan Gezinebilirsiniz
  İnternet sitelerimizi kim olduğunuzu açıklamadan veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin her zaman ziyaret edebilirsiniz.
  7.2 Kullanım Bilgisi
  Internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, kullanım bilgisi toplamaktayız (örneğin, İnternette gezinirken her defasında otomatik olarak bilgisayarınıza atanan Internet Protokolü adresi, Internet tarayıcınızın tipi ve sizin internet sitemize yönlendiren diğer herhangi bir internet sitesi URL’si, eriştiğiniz sayfalar, her bir sayfada geçirdiğiniz zaman miktarı), ancak bu bilgi birey olarak, bir kullanıcı profili yaratmadığınız takdirde, sizinle bağlantılı değildir. Bu bilgiyi özellikleri, müşteri deneyimini ve internet sitelerimizin işlevselliğini değerlendirmek ve iyileştirmek üzere kullanırız.
  7.3 Tanımlama Bilgisi (Çerez) Teknolojisi
  “Tanımlama bilgisi teknolojisini” kendi internet sitelerimizde, internet sitelerimizin işlevselliğini değerlendirmemize ve iyileştirmemize izin vermesi için kullanırız. Tanımlama bilgilerinin (çerezler) yalnızca kendileri kimliğinizi ortaya çıkarmak için kullanılamaz. Sizin tarayıcınızı internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde sunucularımıza tanımlarlar, ancak sizi değil.
  Hyatt'ın çerezleri nasıl kullandığı konusunda bilgi edinmek için Cookie Statement adresini ziyaret edin.
  Çerezleri kabul etmek istemiyorsanız, bunları kendi Internet tarayıcınız üzerindeki ayarları ayarlayarak engelleyebilirsiniz. Ancak, engellerseniz, internet sitelerimizin, bir kullanıcı profili oluşturma ile bağlantılı özelliklerin ayarlanması dâhil olmak üzere bu özelliklerin hiçbirini kullanamayacaksınız.
  Tanım bilgileri (çerezler ) ve nasıl çalıştıklarına dair ilave bilgi, allaboutcookies.org sitesinde mevcuttur.
  7.4 Bir Kullanıcı Profili Oluşturma
  www.hyatt.com ve www.goldpassport.com bünyesinde diğerlerinin yanında bir kullanıcı profili oluşturabilir, çevrim içi işlemleri kolaylaştırabilir, ilginize göre internet sitelerimizdeki deneyimlerinizi isteğe göre ayarlayabilir ve size yönelik daha uygun tavsiyeler alabilirsiniz. Kullanıcı profilinde verdiğiniz bilgiyi, kendi hizmet sağlayıcılarımız tarafından idame edilen veri tabanlarını sürdürmek üzere uygulanabilir olduğu şekliyle kullanabiliriz. Bir kullanıcı profili oluşturarak, verdiğiniz kişisel bilgileri bu maksatlar doğrultusunda kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz.
  Kullanıcı profilinizi çevrim içi veya concierge@hyatt.com adresine e-postayla değiştirerek kullanıcı profilinizde mevcut sizin tarafınızdan verilen herhangi bir kişisel bilgiyi görüntüleyebilir, güncelleyebilir veya silebilirsiniz. Kullanıcı profilinizi sonradan silmeyi seçerseniz, kayıt tutma ve kalite güvence maksatları doğrultusunda kullanıcı profilinizde mevcut önceden sizin tarafınızdan verilmiş olan herhangi bir kişisel bilgiyi kullanma hakkına sahip olacağız. Bir kullanıcı profili oluşturmayı seçmeseniz bile, internet sitelerimizi hizmetleri aramak ve satın almak üzere kullanabilirsiniz.
  7.5 Diğer İnternet Sitelerine yönelik Bağlantılar
  www.hyatt.com sitesini ziyaret eder ve örneğin bir hediye sertifikası satın almak, havayolu rezervasyonu yaptırmak, araba kiralamak, ödül talep formlarını göndermek veya çevrim içi olarak bir iş için başvurmak üzere karar verirseniz, bu hizmetleri vermek üzere sözleşme yaptığımız üçüncü taraflarca idame edilen internet sitelerine kesintisiz olarak bağlanmanız sağlanacaktır. İnternet sitelerimizdeki veya başka bir internet sitesindeki bir bağlantıya tıklarsanız, başka bir internet sitesine bağlı olup olmadığınızı tespit etmek üzere her zaman tarayıcınızdaki konum çubuğuna bakmalısınız. Bu Politika ve bizim sorumluluğumuz, kendi bilgi toplama uygulamalarımız ile sınırlıdır. Üçüncü taraflarca veya kendi hizmet sağlayıcılarımız tarafından sunulan sizin direkt olarak kişisel bilgi ilettiğiniz diğer internet sitelerine ait bilgi toplama uygulamaları veya gizlilik politikalarından sorumlu değiliz ve bunu daima garanti edemeyebiliriz. Ayrıca, bu üçüncü taraflar veya kendi hizmet sağlayıcılarımız tarafından sunulan internet sitelerinin içeriği konusunda, bizim internet sitelerimizden bir bağlantı kullanılarak erişilse bile, güvence veremeyiz. Harici sitelere ait gizlilik ve güvenlik politikalarını, bu sitelere erişirken herhangi bir kişisel bilgi vermeden önce mutlaka okumanızı önermekteyiz.
  7.6 Güvenlik
  Kişisel bilgilerinizin güvenliğinin önemli olması nedeniyle, Secured Socket Layer (“SSL”) yazılımını, bize verdiğiniz kişisel bilgiyi şifrelemek amacıyla kullanmaktayız. Tarayıcınız, SSL’e izin veriyorsa (pek çoğu gibi), bize çevrimiçi kişisel bilgi iletiminiz şifrelenecektir. Kişisel bilgilerinizin SSL şifrelemesi kullanılarak gönderilip gönderilmediğini, tarayıcı pencerenizin alt çubuğunda kapalı kilit veya anahtar sembolünü teyit ederek doğrulayabilirsiniz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin SSL şifrelemesi ile şifrelenmesini, o sayfa için listelenen internet adresine ilişkin önekin “http” den “https” ye değiştiğini görerek doğrulayabilirsiniz. Uygun sembolü ve “https” önekini görmediğiniz takdirde, vermeniz istenen kişisel bilginin iletimden önce şifrelendiğini varsaymamalısınız.
  Sizden bizim veya hizmet sağlayıcılarımız yoluyla, çevrim içi olarak topladığımız kişisel bilgiler fiziki ve elektronik erişim kontrolleri, güvenlik duvarı teknolojisi ve diğer makul güvenlik tedbirleri kombinasyonuyla korunan veritabanlarına kaydedilir. Ancak, bu tür güvenlik tedbirleri kişisel bilgilerin kaybını, amaç dışı kullanımını veya değiştirilmesini önleyememektedir ve bu tür olaylarla ilgili herhangi bir zarar veya yükümlülükten yasaların izin verdiği en yüksek düzeyde sorumlu değiliz. Yasaların gerektirdiği durumlarda, haklarınızın gerektiği şekilde korunması amacıyla uygun adımları atabilmeniz için, sizi etkileyebilecek olan kişisel bilgilerinizin kaybını, amaç dışı kullanımını veya değiştirilmesini size bildireceğiz.
  7.7Reşit olmayan Çocuklar
  Web sitelerimizde çocuklar tarafından satın alınabilecek ürünler veya hizmetler satmıyoruz ve çocuklardan bilerek kişisel bilgi istemiyor veya toplamıyoruz. 18 yaşın altında iseniz (veya internet sitelerimize ulaştığınız yargı alanı dahilindeki kanunlar karşısında reşit değilseniz), internet sitelerimizi bir ebeveyn veya veli ile birlikte kullanabilirsiniz.
8Seçim
Bize ne tür kişisel bilgileri (varsa) vermek istediğinizi her zaman seçebilirsiniz. Ancak, belirli detayları vermemeyi seçerseniz, bizimle edineceğiz deneyimlerin bir kısmı etkilenebilir (örneğin, isimsiz bir rezervasyon alamayız).
Bize irtibat detaylarınızı verirseniz (örneğin posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası, veya faks numarası), sizin ilgilenebileceğinizi düşünerek sunduğumuz ürünler, hizmetler, promosyonlar ve etkinlikler hakkında sizi bilgilendirmek üzere irtibata geçebiliriz. Ayrıca, sizinle direkt olarak irtibata geçebilecek dikkatlice seçilmiş üçüncü taraflarla kişisel bilgilerinizi de paylaşabiliriz. Aşağıdaki Bölüm 11’de tanımlandığı şekilde bizimle irtibata geçerek veya bildirimlerin içindeki “üyelikten çık” talimatlarını izleyerek, bu tür bildirimleri alıp almayı seçebilirsiniz.
Gold Passport hesabına sahipseniz, iletişim tercihlerinizi üyeliğe başvurduğunuzda veya kullanıcı profilinizi oluşturduğunuzda isteyeceğiz. Ayrıca, herhangi bir teklifi, pazarlama ve promosyon bilgilerini (örneğin e-posta veya düzenli posta yoluyla) nasıl almak istediğinizi ve anketlere katılma konusunda istekli olup olmadığınızı belirtmenizi de isteyeceğiz. Belirtmiş olduğunuz tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz.
Bazı yargı yetki alanları dâhilinde, veri gizlilik kanunları bizden özellikle talep etmediğiniz bilgileri size gönderirken sizin onayınızı almamızı zorunlu kılabilir. Belirli durumlarda, onayınız (örneğin iletişimlerin, taleplerinizi yerine getirmek amacıyla zorunlu olduğu ve/veya kullanım için bizden bilgi talep ettiğiniz durumlarda) zımni olabilir. Diğer durumlarda, onayınızı açıkça yürürlükteki kanunlara uyarınca almak isteyebiliriz (örneğin yerel yönetmelikler altında toplanan bilginin Hassas Kişisel Bilgi olarak değerlendirildiği durumlarda).
Sizin direkt pazarlama malzemelerinin gönderilmemesine ilişkin tüm taleplerinize riayet edeceğiz. Bu tür bir talep alındığında, irtibat detaylarınız silinme yerine “durdurulacaktır”. Bu uygulama talebinizin kaydedilmesini ve sonradan tarafınızdan bunu geçersiz kılan bir onay gönderilinceye kadar yürürlükte tutulmasını sağlayacaktır.
9Kişisel Bilgilerinizi Güncelleme veya Erişme
Bazı sınırlı istisnalarla, sizin hakkınızda tutulan kişisel bilgilere erişime ve güncellemeye yönelik haklara sahipsiniz. Sizin hakkınızda tutulan kişisel bilgiler hakkında sorgulama yapmak isterseniz, bunu aşağıdaki Bölüm 11’de öngörülen adreslere göndereceğiniz yazılı bir mektup veya e-postayla gerçekleştirebilirsiniz. Tam isminizi, adresinizi, telefon numaranızı ve kimliğinizi kanıtlayan bir belgenin kopyasını (kimlik veya pasaport gibi) eklemeyi unutmayın, bu sayede kimliğinizi ve sizinle ilgili herhangi bir kişisel bilgiye sahip olup olmadığımızı veya bu tespiti yapmak için gerekebilecek ilave bilgi elde etmek üzere, sizinle irtibata geçmek zorunda kalmamız durumunda teyit edebiliriz.
Yürürlükteki kanunlar tahtında izin verilmişse, bu tür talebi işleme koymak için genellikle yaklaşık olarak 20 ABD doları bir ücreti alma hakkını saklı tutmaktayız. Kısa sürede birbirini takip eden birden fazla talepte bulunduğunuz durumlarda, sıradaki talebinize daha önceki yanıtımıza atıfta bulunarak ve yalnızca bariz olarak değişen hususları tanımlayarak cevap verebiliriz.
Sizin hakkınızda tutulan kişisel bilgileri düzeltmemizi, iptal etmemizi ve/veya işleme tabi tutulmasını durdurmamızı talep edebiliriz. Kişisel bilginin yanlış olduğunu veya işlemin durdurulmasını kabul ettiğimiz takdirde, kişisel bilgiyi sileriz veya düzeltiriz. Bilginin yanlış olduğunu kabul etmediğimiz takdirde kabul etmediğimizi size belirtiriz ve ilgi dosyaya(-lara) sizin kişisel bilgiyi yanlış olarak değerlendirdiğinizi kaydederiz.
10Bu Politikaya yönelik Değişiklikler
İşimizin sürekli olarak değişmesi nedeniyle, bu Politika da değişebilir. Size yardım etmek için, bu Politikanın yürürlüğe girme tarihi bu dokümanın sonunda bulunmaktadır.
11Kişisel Bilgilere / Sorulara veya Şikayetlere Erişim ile ilgili Talepler
Bu Politika hakkında sorularınız, endişeleriniz veyahut Politikanın yönetilmesi bağlamında şikayetleriniz varsa, veyahut sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere erişim ile ilgili (yukarıda bölüm 9'da belirtilen şekilde) bir talep göndermek isterseniz, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçin:
 • http://www.hyatt.com/hyatt/customer-service/numbers.jsp adresinde bulunan ücretsiz rezervasyon numaralarından birini arayarak;
 • Hyatt Hotels Corporation, Tüketici işlerinin dikkatine; 9805 Q Street, Omaha, NE 68127, United States adresine göndereceğiniz bir mektupla; veya
 • Otellerimizden herhangi birinin resepsiyonu ile irtibata geçerek;
Aldığınız cevaptan memnun kalmadığınız takdirde, privacy@hyatt.com adresine bir e-posta göndererek, Baş Gizlilik Yöneticisi ile irtibata geçebilirsiniz.
Bu Politikanın tek başına sözleşmesel haklar ortaya koymamasının yanı sıra, Hyatt bazı ülkelerde bir takım ulusal gizlilik makamları tarafından onaylanan bir dizi bağlayıcı Standart ve Politikalar (bazı ülkelerde bağlayıcı kurumsal kurallar olarak bilinir) oluşturmak suretiyle, kişisel bilgiyle ilgili kendi yasal zorunluluklarının bir kısmına uygunluğu da temin etmiştir. Sonuç olarak, şartlarınıza ve konumunuza bağlı olarak, ilgili merci veya mahkeme yoluyla bu Standartları veya Politikaları kullanarak, kendi gizlilik haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu standartlar ve taahhütler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen yukarıdaki adresteki Hyatt Hotels Corporation ile veya yukarıdaki e-posta adresine bir e-posta göndererek, Baş Gizlilik Yöneticisi ile irtibata geçin.
Kişisel bilgilerinize erişim ile ilgili tüm talepler mutlaka mektup veya e-posta yoluyla yazılı olarak gönderilmelidir. Talebinize mektup, e-posta, telefon veya başka uygun bir yöntemle cevap verebiliriz.
Yürürlük Tarihi June 2013