ग्राहकहरूका लागि विश्वव्यापी गोपनीयता नीति

1परिचय
हामी तपाईको निजी सुचनाको प्रयोग अदभुत अतिथि सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबदता पुरा गर्न गर्छौ यसै अभिभाराको एउटा अंशका रुपमा, हामीले संकलन गर्ने व्यक्तिगत सूचनाहरूको गोपनीयताको सुरक्षा गर्न हामी वचनबद्ध छौं।
तापई हाम्रो ग्राहक हुनु भएकोमा तपाईले बुज्नु हुन्छ र मान्नु हुन्छ की हामी तपाईको निजी जानकारी हामी साङ्ग्रह,प्रयोग र खुलास हामी विश्वव्यापी गोपनीयता नीति अनुसार गर्छौ ।( यो निति)
2यो नितिको आवेदन
यो निती ग्राहक र अन्य व्यक्तिलाई लागु हुन्छ जो हामी सँग व्यापर गर्छ वा हामीकोमा आउछन् । चाहे लीखीत ,मौखीक, वा इ्लेक्टेनिक ।
यो नितीले तपाईको जानकारीहरु निकै सुरक्षित् राख्छ जुन चाहिँ नयाँ र राम्रो नितीहरुले बनेको छ जुस्लरी खोल्न लेन्देनको लागि र खरिद गर्नमा मदत गर्छ Hyatt Hotels & Resorts™ “Hyatt®”, “Hyatt Regency®”, “Park Hyatt®”, “Grand Hyatt®”, “Andaz®”, “Hyatt Place®”, “Hyatt House™”), Hyatt Residence Club™ जग्गा विश्वामा । ती सस्थाहरुसँग जुनसँग हायट होटेल प्रतक्षे या आप्रत्कक्षे रुपमा सहायीक्छ र नया नियमहरु व्यत्तिगत हायट होटेल र रिजोर्ट को सम्पती विश्वभर छ । यस सन्दर्वमा Hyatt”, “we” and “our” यो निती अनुसार समुहिक रुपले विन्न र राम्रो नीयम छ जुनसँग तपाईले बूकिङ गर्नु भएको छ ।
यदि हामीले हामीसित आवद्ध अन्य आतिथ्य व्यवसायहरूमा तपाईका बारे हामीसित रहेको व्यक्तिगत सूचनाको खुलासा गर्नु परेमा, तपाईका व्यक्तिगत सूचनामाथि कारबाही गर्ने सम्बन्धमा यी निकायहरू सर्वप्रथम यसै नीतिसम्मत काम गर्न सहमत हुनुपर्नेछ ।
यो निती चाहिं हाम्रो सुचना विस्तृत रुपा बर्णन गर्न सोच छ जुन चाहिं सीमीत छया कुनै न्यायलयमा प्रतीबद्धा छ । उदाहरणका लागि, कुनै विशेष देशको कानूनअनुसार हामीले संकलन गर्ने व्यक्तिगत सुचनाको किसिम अथवा उक्त व्यक्तिगत सूचनामाथि हामीले कारबाही गर्ने तरिकामा सीमा लगाउन सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा, हामी स्थानीय कानूनअनुसार आवश्यकताको पालना गर्नलाई हाम्रो आन्तरिक नीतिमा समायोजन गर्दछौं ।
3हामीले संग्रह गरेका व्यक्तिगत जानकारीका प्रकारहरु
यस नितिमा शब्दव्यत्तिगत जानकारी भन्नाले तपाईलाई व्यक्ति भनेर चिनाउने जानकारी बिझिन्छ । हामीले कारबाही गर्ने व्यक्तिगत सूचनाको किसिम (प्रचलित नियमअनुसार फरक हुन सक्ने) मा निम्न पर्दछन्:
 • तपाइको नाम ,लिंग, घर तथा कामको सम्पर्क विवरण, व्यापार नाम, जन्म मिति र ठाउ, राष्ट्यिता, पासपोर्ट र भिजा जानकारी ।
 • तपाइ बसेको होटेल, आएको र गएको मिति, खरिद गरिएको सेवा र सामान, विषेश अनुरोध, डायल गरेको टेलिफन नंबर फाख्श, टेलिफनमा आएको संदेश ।
 • तपाइको क्रेडिट काढको विवरण, हायटको गोल्ड पासपोर्ट,® लगातार हुने अतिथि कार्यक्रम सदस्य जानकारी, अनलाइन उपयोग गर्न र्कताको खाता विवरण, प्रोफाईल र पासवोड विवरण तथा नियमित उडने वा साथी कार्यक्रम संबद्धत
 • कुनैपनी आवावश्यक कुरा पूरा गर्न चाहिने जानकारी स्वाथ्यको स्थिति चाहिने ठाउ, सामान खरिद र सेवा ।
 • तपाईले दिनुभएको विज्ञापन प्राथमिकता वा सर्वेक्षण, प्रतियोगिता वा प्रमोसनल अफरको जानकारी
 • सरकीट टेलीभीजन सिस्टम, काड की र अन्य सुरक्षा सिस्टमको प्रयोगबाट पाएको जानकारी
 • सम्पर्क र अन्य बीवरण जो यस कोर्पोरते अकाउन्ट्सका कर्मचारी छन् अन्य मान्छे जो संग हामी काम गछै
 • सीमीत मामलामा, ग्रहाकको ऋणसंग सम्बन्धित जानकारी ।
हामीले प्रकियामा ल्याउने प्रय जसो सब जानकारीहरु तपाई स्वयम्ले वा तपाई सटामा काम गर्ने व्यक्तिले हामीलाई दिएको हो । तैपनि, केहि परिस्थितिहरूमा, हामीलाई तपाईले उपलब्ध गराएको अन्य जानकारी अथवा तपाईसितको हाम्रो अन्तर्कृया, अथवा तपाईको ज्ञानमा कुनै तेस्रो पक्षबाट हामीले प्राप्त गरेको तपाईबारेको जानकारीका आधारमा हामीले तपाईका बारेमा अनुमान गर्नसक्ने व्यक्तिगत सूचनाहरू कारबाही गर्दछौं ।
कुनै उदाहरणको लागि हामीले जम्मा गरेको व्यक्तिगत जानकारी नीकै नै साम्बेदनशिल जानकारी सम्झेर कुनै पनि देशको गोपनी नियम मनिन्छ । जुन कानुनलेसम्बेन्दन्शिल जानकारीहरु दिन्छ जसमा आफ्नो ईच्छ्या, वोरिजीन ,राजनैतिक धाराण,धर्म,गेनेतिक दता सेक्सुअल डाटाको जानकारी लिन मिल्छ “सम्वेदनशील व्यक्तिगत सूचना” लाई तपार्इंको न्याय सम्बन्धी काममा त्यस ठाउँको कानुनले अनुमित दिए मात्रै ल्याउँछौं ।
जब तपाई यो निती स्वीकार गर्नु हुन्छ आफ्नो इछले जुन तपाईले हयातलाई दिनु भएको थियो त्यसलाई नै सम्बेन्शिल मन्निन्छ ।
4हामीले व्यतिगत जानकारी कसरी प्रयोग गर्छौं
कानुन लगु गर्न तपाईसंग लिएकोव्यक्तिगत जानकारीको प्रयोग वा खुलसा गरिन्छ ।
 • .बसेको होटेल र अन्य वस्तु तथा सेवाहरु किनेको शुल्क
 • राम्रो र धेरै व्यक्तिगत स्थरको सेवा उपलब्ध गराउन
 • हायत गोल्ड पासपोर्ट को प्रार्य अतिथि कार्यक्रमको प्रशासन
 • तपाईको यात्राको व्यवस्था गर्न जस्तै टवेल अगेन्त्स ग्रोउप तटवेल र बेक्रेत बन्नको लागि क्रेडिट कारद कोम्पनिएस्, ओपेरतोर्सको कुरा पुरा गर्न जो मान्छे नि हुन सक्छ ।
 • बजार अनुनुसंधान, ग्राहक संतुस्तिपुर्ण,गुणयुत्त सर्वछण, प्रत्यक्ष विज्ञापन र बिक्री
 • सुचना र सेवाको लागी अनुरोध
 • कर्मचारी, अतिथि र अन्य ग्राहकहरुको सुरक्षाको लागी दिइएको ।
 • सामान्य रेकर्ड राख्ने प्रसासन
 • कानुनी र नियमका आवाश्कता र
 • क्रेडिट प्रकियाको आवेदन ।
5तपाईको व्यतिगत जानकारीको खुलासा
बेला बेलामा हामी तपाइहरुको व्यत्तिगत जानकारी दिनेर्छौं । हामी सदा प्रचलीत नियमअनुसार नै उक्त खुलासा गर्दछौं । हामीले यस्ता खुलासा गर्नुपर्ने परिस्थितिहरूमा (माथिको खण्ड 4 मा वर्णन गरिएदेखि बाहेक) निम्न पर्दछन्:
  5.1हाम्रो ऐजेन्ट, सेवा दाता र आपूत्तिर्कता
  विदेशी होटल ब्रान्ड जस्तै हामीले तेस्रो पक्षको लागि केहि कार्य प्रोसेसिंग र जानकारी आउतसोर्स गर्न सक्छौं । बजार अनुसन्धान तथा गुणस्तर आश्वासनका लागि अतिथिहरूसित सम्पर्क गर्न हामीलाई सहयोगका लागि हामी बजार अनुसन्धान संस्थाहरूलाई संलग्न पनि गराउन सक्छौं । जबा हामी प्रोशेस्सिङ गछौं त्यो बेला हामी तपाईको या तेस्रो पार्टीको जानकारी दिन्चौ,अनी तपाईको जानकारी राम्रोसँग राख्न आग्रहा गर्छै र व्यत्तिगत प्रयोगको लागि चलौन दिदैनौं ।
  5.2कर्जा प्राधिकरण
  तपाईले ऋणका लागि अनुरोध गर्दा, तपाईलाई ऋण दिनु या नदिनु भनेर निर्णय गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त तेस्रो पक्षमा तपाईको व्यक्तिगत सूचनाको प्रयोग तथा खुलासा कानुनले अनुमित दिए मात्रै गरिनेछ ।
  5.3व्यवासाहिक सरुवा
  हामी हाम्रो व्यवासय बढाउदै छौ, यसका लागी हामी हाम्रो होटेल र संम्पती बेच्न सक्छौ वा होटेलको लेनदेन गर्न अहिलेको पोटफोलीयोको हिस्सा हो । यस्ता परिस्थितिहरूमा, तपाईका बारे संकलन गरिएका व्यक्तिगत सूचनाहरूलाई एउटा सम्पत्तिको रुपमा यस्ता कुनैपनि हस्तान्तरणमा समावेश गर्न सक्नेछौं । यसबाहेक, कुनै असम्भव स्थितिमा हामी, वा महत्वपूर्ण रुपमा हाम्रो सबै सम्पत्तिहरू, अधिग्रहण गरिएमा, कर्मचारीबारे सूचना पनि एउटा हस्तान्तरित सम्पत्ति हुन सक्नेछ ।
  5.4ई फोलियो कार्यक्रम
  एदी तपाई कर्मचारी या एकल कोन्त्रक्तोर हुनु हुन्छ जस्ले हयातको ई फोलिओ प्रोग्राममा भाग लीन्छ अनि कोर्पोरते क्रेडिट कारदको प्रयोग गर्छ बिल्ल तिर्न जुन चै तपाई को मलिकले दिएको छ , यस इफोलीयोबाट तपाईले फैदा लिना सक्नु हुन्छ. यस ईफोलीया] ई फोलिओ प्रोग्राम अन्तर तपाईको बिल जस्मा तपाई आएको र होटेलको रूममा बसेको चार्जहरु सबै क्रेडिट कारद बाट त्रन्स्फेर गरिनेछ .
  • क्रेडिट कार्द चलौनरी मान्छेले तपाईको क्रेडिट कारदको लेन्देन को काम हेर्छ
  • कुनै सेमीत परेस्टहिमा आफ्नो सेदले उदेस्यको लागि ग्रहक दैरेक्त कुरा गर्न मिल्छ ।
  तपाईको बिल्ल प्राप्त गर्न युनाईटेड स्तते हो, र अरु ठाउँ म तपाईको व्यक्तिगत जानकारी न हुन्न सक्छ जस्ती कनदा यूरोप र सोउथ अमेरिका ।
  एक चोटी तपाईको जानकारी ट्रन्सफर भए पछी तपाईको क्रेडिट कार्ड इस्सुए हुन्छ त्यसपछी सुरक्छ्या गर्ने काम तपाईको हुन्छ ।
  5.5कानुनी आवशेक्ता
  हामीसँग तपाईको जानकारी खुलसा गर्ने अधिकार छ एदी नीयम कनुनले यो माग्छ भने हामीले दीनु पर्छ, जुन हाम्रो हक हो । संकलित सूचनाहरू राख्ने, लेखा र करसम्बन्धी नियम कानून र कुनै विशेष नियन्त्रण कानुनहरूको पालना गर्न यस्ता सूचनाहरूमाथि कारबाही चलाउने अधिकार पनि हामी सुरक्षित राख्दछौं ।
6केन्द्रेय दाटा प्रोकेस्सिङ क्रीया
आरु बिजिनेस कार्यलय जस्तै हामीहरुले नि आफ्नो दाटा प्रोकेस्सिङ कार्य लाई ध्यान देको छ जसले तपाईं को जानकारी एक ठाउँ बाट अर्को म सार्छ । उदाहरणका लागि, यदि तपाईले संयुक्त राज्य बाहिरको कुनै ह्यात होटेल वा रिजर्टमा आरक्षण गर्नुभएमा र/अथवा बस्नुभएमा, उक्त प्रक्रियामा संकलन गरिएका व्यक्तिगत सूचनाहरू संयुक्त राज्यमा हस्तान्तरण तथा कारबाही गरिनेछ । सूचनाहरूमाथि कारबाही गरिने उक्त क्षेत्रहरूमा व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयताको संरक्षण गर्ने कानून हुन वा नहुन पनि सक्नेछ । तैपनि, तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरू ह्यात भित्रैमा हस्तान्तरण गरिएमा, तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरूमाथि यसै नीतिको शर्त तथा नियमअनुरुप कानुनले अनुमति दिएअनुसार कारबाही गरिनेछ ।
7तपाइहरुले अनलाइन जादा हामीले पाउने जानकारी
यदी तपाईं हामी सँग अन्लाईन आएर या हाम्रोमा आएर बससिनेस्स गर्न चाहनु हुन्छ भने यसमा सम्पर्क गर्नुहोस www.hyatt.com or www.goldpassport.com) या हयात को कुनै अन्य वेबसाईट ,तपाईलाई जन्न इछा होला ।
  7.1 तपाईले आफ्नो परिचयको खुलासा बिना नै खोल्न सक्नु हुन्छ
  तपाईको परिचय नखुलाईकनै वा कुनैपनि व्यक्तिगत सूचनाहरू उपलब्ध नगरिकनै तपाई सदा हाम्रो वेबसाइटहरूमा जान सक्नुहुनेछ ।
  7.2 उपयुक्त जानकारी
  जबा तपाईं हाम्रो वेबसाईट खोल्नु हुन्छ चाहिने जानकारी लिन्छौ जस्तै तपाईको आउने र जाने मिती र समय ,तपाईंले प्रयोग गर्नु भएको वेबसाईट र बिताएको समय ) यो तपाईको पर्सनअल तब हुन्छ जब तपाइेले आफ्नो छुटै प्रोफाइल बनाउनु हुन्छ । हामी यी सूचनाहरूलाई हाम्रो वेबसाइटको विशेषता, अतिथि अनुभव तथा कार्यदक्षताको मुल्यांकन तथा सुधार गर्नमा प्रयोग गर्दछौं ।
  7.3 कुकी प्रविधि
  हामी हाम्रो वेब्साइत को कार्यक्षमत्ता जान्न र राम्रो बनौन कुकी प्रविधिको प्रयोग गर्छौ कुकि स्वयंलाई तपाईको पहिचान खुलाउन प्रयोग गर्न सकिँदैन । तपाई हाम्रो वेबसाइटमा जाँदा, यिनिहरूद्वारा तपाईको ब्राउजरलाई हाम्रो सर्भरसित चिनाउन सकिन्छ, तर तपाईलाई होइन ।
  हायटले कुकीको प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने जान्नको लागी यसमा जानुहोस Cookie Statement
  यदी तपाई कुकी स्वीकार गर्न चाहानु हुन्न भने, तपाई आफनो इनटरनेटको सहयोगले त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ । तर यदि यिनिहरूलाई रोक्नुभयो भने, तपाईले हाम्रो वेबसाइटको युजर प्रोफाइल निर्माण गर्ने लगायतका सबै विशेषताहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुँदैन ।
  कुकिको बारे अन्य जानकारी र त्यो कसरी चल्छ भने कुराको जानकारी मा पाउछौं allaboutcookies.orgयसमा हेन्नु ।
  7.4 उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाउने
  तपाईं आफ्नो उपायोगकर्ता प्रोफाइलबनौन सक्नु हुन्छ www.hyatt.com यसमा र अन्य कुरा को लागि www.goldpassport.com जस्तै आफ्नो अन्लाईन लेन्देन को लागि सेफरिश्गर्न सक्नु हुन्छ । हामी तपाईले आफ्नो युजर प्रोफाइलमा उपलब्ध गराएको सूचनाहरू, उपयुक्त भएअनुसार, हामीले र हाम्रा सेवा प्रदायकहरूले कायम राखेका अन्य डेटावेसहरू भर्न प्रयोग गर्न सक्नेछौं । एउटा युजर प्रोफाइल तयार गरेर, तपाईले आफ्नो युजर प्रोफाइलमा उपलब्ध गराएको सूचनाहरू हामी यसै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छौं भनेर तपाई सहमत हुनुहुँदैछ ।
  तपाईले दिनुभएको कुनै पनि जानकारी हरु मेत्न या आप्डेट गर्न सक्नु हुन्छ concierge@hyatt.com. यस्मा ईमेलबाट या अन्लाईन आएर . यदि तपाईले त्यसपछि आफ्नो युजर प्रोफाइल हटाउने विचार गरेमा, युजर प्रोफाइलमा समावेश गर्न विगतमा तपाईँले उपलब्ध गराएको कुनैपनि व्यक्तिगत सूचनाहरूलाई हामी अभिलेखिकरण वा गुणस्तर आश्वासनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दछौं । यदी तपाईं नया प्रोफाइल बनाउन इछुक हुनु हुन्न भने पनि तपाईं हाम्रो वेबसाईट बाट समान हरु खरिद तथा सेवाहरु लिना सक्नुहुन्छ ।
  7.5 अन्य बेबसाइटको लिंक
  यदी तपाईले हाम्रो वेबसाईट www.hyatt.com समान केनेको सेर्तिफीकते ,रेसेर्वेससन, कार रेन्टको लागि उपायोग गर्नु हुन्छ भने हामीसँग लिन्कमा भएको हाम्रो थर्ड पार्टीले यो सुबीदाहरु तपाईलाई प्रदान गर्छ । यदि तपाईले हाम्रो वेबसाइट वा अन्य कुनैपनि वेबसाइटमा रहेको कुनै लिंकमा क्लिक गर्नुभएमा, तपाईलाई अर्कै वेबसाइटसित लिकं गरिएको छ छैन भनेर जान्न तपाईले सदा आफ्नो ब्राउजरको लोकेशन बारमा हेर्नुपर्दछ । यो नीति तथा हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो आफ्नै सूचना संकलन प्रक्रियाभित्र मात्र सीमित हुनेछ । प्रत्यक्ष रुपमा तपाईले यस्ता वेबसाइटहरूमा व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध गराएको स्थितिमा, अन्य तेस्रो पक्षका अथवा हाम्रो सेवा प्रदायकहरूका वेबसाइटहरूका सूचना संकलन विधि वा गोपनीयता नीतिहरूबारे हामी जिम्मेवार छैनौं तथा सधै यसबारे सुनिश्चित पनि गर्न सक्दैनौं । यसका अतिरिक्त, हामी अन्य तेस्रो पक्षका अथवा हाम्रो सेवा प्रदायकहरूका वेबसाइटभित्रका विषयवस्तुहरूबारे पनि सुनिश्चित गर्न सक्दैनौं, यिनिहरूमा हाम्रो साइटकै लिंकद्वारा जान सकिने भएतापनि । हामी तपाईलाई यस्ता कुनैपनि बाहिय साइटहरूमा कुनैपनि व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध गराउनुभन्दा पहिला यिनिहरूको गोपनीयता तथा सुरक्षा नीतिबारे पढ्न अनुरोध गर्दछौं ।
  7.6 सुरक्षा
  तपाईहरुले दिनु भएको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षीत राख्न हामीले सिकियोड सकेट लेएरSSL नामक सफटृवएर प्रयोग गरेका छौ । यदि तपाईको ब्राउजर SSL एनाबल्ड (प्रायजसो हुन्छ) भएमा तपाईले हाम्रोमा अनलाईन उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत सूचनाहरू एनकृप्ट गरिएको हुनेछ । तपाईको ब्राउजर वीन्डोको तलपटि एउटा बन्द ताला वा साँचोको चिन्हमा हेरेर तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरू SSL एनकृप्शनद्वारा संचारण भएको हो होइन भनेर जाँच गर्न सक्नुहुनेछ । उक्त पृष्ठका लागि वेब ठेगानाको "http" बद्लेर "https" भए नभएको हेरेर पनि तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरू SSL एनकृप्शनद्वारा एनकृप्ट भएको हो होइन भनेर जाँच गर्न सक्नुहुनेछ । यदि तपाईले उपयुक्त चिन्ह तथा "https" देख्नुभएन भने तपाईले उपलब्ध गराएका व्यक्तिगत सूचनाहरू संचारणपूर्व एनकृप्शन हुनेछ भनेर तपाईँले सोच्नु हुँदैन ।
  अनलाइन बाट तपाईहरुको लिएको व्यक्तिगत जानकारीहरु निकै सुरक्षीत तरिकाले संग्रहीत गरेर राख्छौ । तरैपनि, यस्ता सुरक्षा उपायहरूले सबै नोक्सानी, दुरुपयोग वा व्यक्तिगत सूचनाको हेरफेरहरूमा रोक लगाउन सक्दैन, तसर्थ हामी यस्ता घट्नासित सम्बन्धित कुनैपनि क्षति वा दायित्वहरूबारे कानुनले पूर्णरूपमा अनुमित दिएसम्म जिम्मेवार हुनेछैनौं । नीयम अनुसार तपाईको व्यक्तिगत जानकारीको को कुनै गलत प्रयोग या कुनै आँच नआवोस् भनेर तपाईको आधिकर सुरक्षीत गर्न आधिकर दिन्छौ ।
  7.7 साना केटाकेटी
  हाम्रो वेभसाइटले बच्चाको लागि कुनै वस्तु वा सेवा बेचदैन र हामीले जानीजानी बच्चाहरुसंग व्यक्तिगत जानकारी लिदैनौं । तपाईँ 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको भएमा (वा कानुनअनुसार नाबालिग भएर हाम्रो वेबसाइट चलाउनुहुन्छ भने), तपाईले मातापिता वा अभिभावकका साथ मात्र हाम्रो वेबसाइटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
8छान्नु
तपाईले हामीलाई छानेर इच्छा भएको व्यक्तिगत जानकारी उपलब्द गराउनु सक्नुहुने छ । तैपनि, यदि तपाईले केहि विशेष विवरण उपलब्ध नगर्ने विचार गर्नुभएमा, तपाईले हामीसित गर्ने केहि अनुभवहरूमा असर पर्न सक्नेछ (जस्तै, कुनै नामबेगर हामी आरक्षण गर्न सक्दैनौं) ।
यदि तपाईले हामीलाई तपाईको सम्पर्क विवरण दिनुभयो भने हामी तपाईलाई सम्पर्क गरेर हाम्रो वस्तु, सेवा, प्रचार, र इभेन्ट को बारे जानकारी दिनेछौं । हामी तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरू ध्यानपूर्वक छानिएका तेस्रो पक्षहरूसित पनि बाड्न सक्नेछौं, जसले तपाईसित सोझै सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । तलको खण्ड 11 मा वर्णन गरेअनुसार हामीलाई सम्पर्क गरेर अथवा यसको साथै रहेको "अनसब्सक्राइब" निर्देशनहरू अपनाएर यी मध्येका सबै या कुनै संवादहरू लिन या नलिनका लागि तपाईले सधैं रोज्न सक्नुहुनेछ ।
यदी तपाईसँग गोल्द पस्स्पोर्तको खाता छ भने मेम्बरशिप या नया युसर प्रोफइल बनौनु अगि संचार जानकारी दिना अग्रहा गर्छम् । हामी तपाईलाई यस्ता कुनै अफरहरू, बाजार तथा प्रवर्द्धन सामग्रीहरू कसरी (जस्तै ईमेल, हुलाकद्वारा) प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, तथा तपाई सर्वेक्षणहरूमा भाग लिन चाहनुहुन्छ वा हुँदैन भनेर जनाउन पनि अनुरोध गर्न सक्नेछौं । एक चोटि प्राथकमिता छानिए पछि त्यसलाई जहिलै पनि बदलन सकिन्छ ।
तपाईले आनुरोध नगर्नु भएको जानकारी पठाउनु अघि न्यायलएमा गोपेनेयता को बारेको सहमती लिनु पर्छ । केहि परिस्थितिहरूमा, तपाईको सहमति इङ्गित हुनसक्नेछ (जस्तै, तपाईको अनुरोधको पूर्ति गर्नलाई यस्ता सम्पर्कहरू जरुरी हुन्छ र /वा तपाईले हाम्रो प्रयोगको लागि सुचना उपलब्ध गर्न इच्छुक हुनुभएको छ) । कुनै कुरामा कानुन लगु गर्न तपाईको इछा सोद्चौ जस्तौ लीईएको जानकारी सम्बेदन्शिल व्यत्तिलगत जानकारी मनिन्छ ।
हामी तपाईंको कुरा पलना गरेर कुनै अनुरोध बिना दैरेक्ट बिज्ञापनको विवरण पठाउदिनम् । यस्ता अनुरोधहरू प्राप्त गरेपछि तपाईको सम्पर्क विवरणलाई “सप्रेस्ड” गरिनेछ तर मेटाइनेछैन । यसद्वारा निश्चित हुनेछ कि भविष्यमा तपाईले यसलाई उछिन्ने कुनै सहमति नगरुन्जेलसम्म तपाईको अनुरोधहरू रेकर्ड तथा कायम गरिएको हुनेछ ।
9तपाईको व्यक्तिगत जानकारी अपडेटिङ वा एसेसिङ
केही सिमित अपवाद्का साथ, तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीहरु दिने अधिकार छ । यदि तपाईले हाम्रोमा रहेको तपाईको कुनैपनि व्यक्तिगत सूचनाहरूबारे सोधपुछ गर्न चाहेमा, खण्ड 11 मा दिइएको निम्न ठेगानामा पत्र वा ईमेलद्वारा लिखित अनुरोध गरेर तपाईले यसो गर्न सक्नुहुनेछ । कृपया तपाईको पूरा नाम, ठेगाना तथा टेलिफोन नम्बर उल्लेख गर्न र तपाईंको परिचय प्रमाणपत्र (जस्तैः परिचय पत्र वा पासपोर्ट) राख्न नभुल्नुहोस् जसद्वारा हामी तपाईँको परिचय तथा हामीसित तपाईको व्यक्तिगत सूचनाहरू छन् छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सक्नेछौं, अथवा उक्त निर्णय गर्नका लागि हामीलाई तपाईँको अतिरिक्त जानकारीको आवश्यकता परेको स्थितिमा तपाईँसित सम्पर्क गर्न सक्नेछौं ।
यदी त्यस्तो कुनै अनुरोध छ भने, हामी तपाईसँग सेवा सुल्क बापत धेरै जसो अमेरिकि डलर २० लिने अधिकार रख्छौ यदी लागु हुने कनून ले दिन्छ भने । तपाईले तुरन्तै एकपछि अर्को गरेर एकभन्दा बढी अनुरोध गरेमा, हामी तपाईका पछिल्ला अनुरोधहरूमा हाम्रा अगिल्ला प्रत्युत्तरको संदर्भ दिएर तथा त्यसपछि भौतिक रुपमा हेरफेर भएका बुँदाहरूबारे मात्र प्रतिक्रिया दिनेछौं ।
तपाई हामीलाई तपाईको व्यक्तिगत जानकारी सच्चयाउन, रद्द, र रोक्न अनुरोध गर्नसक्नु हुनेछ । यदि हामी व्यक्तिगत सूचना गलत भएको तथा कारबाही बन्द गर्नुपर्ने कुरामा सहमत भएमा, हामी उक्त व्यक्तिगत सूचनालाई मेटाउने या सच्याउनेछौं । यदि हामी व्यक्तिगत सूचना गलत भएको कुरामा सहमत नभएमा पनि, तपाईले उक्त व्यक्तिगत सूचनालाई गलत ठान्नुभएको तथ्यलाई हामी उपयुक्त फाइलमा रेकर्ड गर्नेछौं र हामी सहमत नभएको कुरा तपार्इंलार्इ भन्नेछौं ।
10यो नितिमा परिर्वतन
हाम्रो व्यापार जुन लगातार तरिकाले बदलछ, निति पनि बदलिन्ँछ । तपाईको सहयोगको लागि, यो नीति लागु हुने मिति यसको अन्तमा राखिएको छ ।
11व्यक्तिगत जानकारी र प्रशनहरु र शिकायतको प्रवेशको लागि अनुरोध
यस नीतिबारे तपाईको कुनैपनि प्रश्नहरू भएमा, अथवा यस नीतिको व्यवस्थाबारे कुनैपनि समस्या वा शिकायतहरू भएमा, अथवा यदि तपाई हामीले राखेको तपाईँको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँचका लागि एउटा अनुरोध (माथि खण्ड ९ मा वर्णन गरेअनुसार) गर्न चाहेमा, कृपया तलका मध्ये कुनैपनि तरिकाले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:
 • यस्मा भएको निम्न् लेखीत टोल्ल फ्री नम्बरमा फोन गर्न सक्नु हुन्छ  http://www.hyatt.com/hyatt/customer-service/numbers.jsp
 • हायत होटलस करपोरेसनको इमेल मार्फत, ध्यान दिनुहोस् उपभोक्ता ९८०५ क्यू स्ट्रिट, वोमाहा, नि ६८१२७ संयूत राज्य अमेरिका
 • हाम्रो कुनै पनी होटेलका फ्रन्ट डेस्कमा सम्पर्क गरेर ।
यदी तपाई आफूले पाउनु भएको प्रतिकृया बाट संतुस्त हुनु भएन भने , तपाई हाम्रो प्रमुख गोपनीयता अधिकारीलाई यसमा privacy@hyatt.com इमेल गरी चिंत बुजाउन सक्नुहुन्छ ।
यो नितीले खासै कोन्त्रक्तुअल अधिकार दिदैन तै पनि एस्को उसे अरु देशहरुमा गर्न मिल्छ । फलस्वरुप, तपाईको परिस्थिति तथा स्थानका आधारमा, उक्त नियंत्रक, अधिकृत वा अदालतको माध्यमबाट यी मापदण्ड वा नीतिहरूको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो गोपनीयता अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ । यदि तपाई यी मापदण्ड तथा वचनबद्धताहरूबारे बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया ह्यात होटेल्स कर्परेशनको माथिको ठेगानामा, अथवा प्रमुख गोपनीयता कार्यालयमा माथिको ईमेल ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
तपाईको व्यक्तिगत जानकारी सम्म पुग्न गरिएको सबै अनुरोध लिखित रुपमा चिठी वा इमेल मार्फत् बुझाउनु पर्दछ । हामी तपाईंको अनुरोधलाई पत्र, इमेल वा अरू कुनै सही तरिकाबाट जवाफ दिनेछौं ।
प्रभावी मिति June.२०१३